Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for delvis fradragsret for moms i forbindelse med opførelse mv. ved byggeri for egen regning (ML § 39) samt reglerne for delvis fradragsret for moms for andre udgifter end opførelse mv. ved byggeri for egen regning (ML § 38).

Afsnittet indeholder: