Indhold

Dette afsnit beskriver adgangen til at fradrage momsen på indkøb mv. til brug for virksomhedens momspligtige leverancer af varer og ydelser for bygge- og anlægsvirksomheder, der er momspligtige af byggeri for egen regning. Se ML §§ 37-42.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.11 om fradrag.