Indhold

Dette afsnit beskriver, at bygge- og anlægsvirksomheder skal betale moms af byggeri for egen regning for at undgå konkurrenceforvridning mellem byggearbejde udført af bygherren selv og byggearbejde udført af fremmede byggevirksomheder. Se ML §§ 6 og 7 om den såkaldte "pålægsmoms".

Afsnittet indeholder: