Indhold

Dette afsnit beskriver de tre situationer, hvor byggeri udført af bygherren selv er momspligtigt. Se ML §§ 6 og 7.

Afsnittet indeholder: