Formålet med de særlige momsregler om byggeri for egen regning er at undgå konkurrenceforvridning.

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Det gælder dog fra 2011 ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. Se afsnit D.A.5.9.4 om momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 om momspligt ved levering af byggegrunde.

Ved byggeleverancer skal der betales moms af de anvendte materialer og arbejdsydelser. Se momslovens hovedregel ML § 4, stk. 1.

Uden de særlige bestemmelser om byggeri for egen regning ville virksomhederne (bygherrerne) ikke skulle betale moms, når de selv forestod byggearbejde. I en række situationer ville bygherrerne dog ikke have fradragsret eller kun have delvis fradragsret for købsmomsen, når de fik det samme byggearbejde leveret fra en byggevirksomhed. Bygherrerne ville derfor momsmæssigt have en fordel ved selv at forestå byggearbejdet.

Tilsvarende ville en byggevirksomhed, når den solgte en grund og derefter påbegyndte byggeri på grunden for købers regning (fremmed regning), skulle opkræve moms af byggearbejdet. Men byggevirksomheden skulle ikke opkræve moms af byggearbejdet, når byggeriet var påbegyndt før salget af grunden, og byggevirksomheden derfor selv var bygherre. I tilfælde, hvor køber havde ingen eller kun delvis fradragsret, ville det derfor være en fordel for byggevirksomheden, hvis byggeriet blev påbegyndt før salget af grunden.

For at undgå konkurrenceforvridning mellem byggearbejde udført af bygherren selv og byggearbejde udført af fremmede byggevirksomheder, blev der derfor i 1969 henholdsvis 1984 lagt moms på byggeri mv. for egen regning, den såkaldte "pålægsmoms". Se ML §§ 6 og 7 og afsnit D.A.21.1.

Fra 1. januar 2011 er salg af nye bygninger og byggegrunde momspligtig.  Se lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.5.9.4 om momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 om momspligt ved levering af byggegrunde. Det betyder, at der i større omfang er fradragsret for "pålægsmomsen". Altså skal "pålægsmomsen" fortsat opgøres.