åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at byggeri for fremmed regning er en almindelig leverance mod vederlag. Ved byggeleverancer, som leveres til en anden, skal der altså efter momslovens almindelige regler betales moms af de materialer og de arbejdsydelser, der medgår ved byggearbejdet mv.

Afsnittet indeholder: