åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL § 8 A
  • Godkendelse efter LL § 12, stk. 3
  • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2, og § 3, stk. 1, litra g
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i ►2023 ◄at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Fradraget kan højst udgøre ►17.700 kr. i 2023◄. I ►2024 ◄udgør det maksimale fradrag ►18.300◄ kr.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra g.

►Bemærk

Listen over foreninger mv. godkendt efter § 8 A indeholder en samlet oversigt over de foreninger mv., som er godkendt for hele eller dele af kalenderåret 2023. Der kan derfor være foreninger mv. på listen, som fx er ophørt eller har fået tilbagekaldt deres godkendelse i løbet af kalenderåret.◄

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i ►2023 ◄at modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra g.

►Bemærk

Listen over foreninger mv. godkendt efter § 12, stk. 3, indeholder en samlet oversigt over de foreninger mv., som er godkendt for hele eller dele af kalenderåret 2023. Der kan derfor være foreninger mv. på listen, som fx er ophørt eller har fået tilbagekaldt deres godkendelse i løbet af kalenderåret.◄

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g.

Foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller § 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger mv. er godkendt

CVR/ SE nummer

Navn

31841178

100 % for Børnene 1

35894918

4 Maj Kollegiet i Aalborg 1

41991119

4 Maj Kollegiet i Aarhus 3

25854748

4H 3

41981881

Act for Life 1

12771975

ADHD-Foreningen 1

20074035

Adra Danmark 1,2

37719242

Against Malaria Foundation Germany 1

35561862

Agape Indien Danmark 1,2

32985408

Agerskov Valgmenighed 1,2

35367586

Aglow International Danmark 1,2

10619807

AIDS-Fondet 1,2

33916493

Akaciegårdens Plejehjemsfond 3

25855116

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

84873810

Aktion Børnehjælp 1,2

30224981

Aktiv Faster 3

27390684

Alfa-1 Danmark 1

26179041

Alfred Christensen og hustru Ellen Marie Augusta Christensen Fond 3

19102785

Alivekirken 1,2

11650198

Alternativfondet 3

15009284

Alzheimerforeningen 1,2

18276933

AMIS - A More Inclusive Society 1,2

21539414

Amnesty International Dansk Afd 1,2

26401739

Angstforeningen 1

29047650

Anima 1

28622643

Anker Fjord Hospice 3

16569631

Annelise & Gunnar Dransfeldts Fond 3

68102413

APOSTOLSK KIRKE I DANMARK 1,2

31566592

Apostolsk Kirke Randers 1,2

72867211

Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 1

10526094

Areopagos Danmark 1,2

17837605

ARKEN Museum for Samtidskunst S/I 1

39799928

ARoS Aarhus Kunstmuseum 1,3

28211031

Arresødal Hospice 3

38117416

Askov Højskole og Efterskole S/I 1

55627312

ASKOVFONDEN 1

32908691

Assentoft Frikirke 1,2

34612315

Asserbo Golf Club 1

32482260

Assist 1,2

55335028

Astma-Allergi Danmark 1,2

17775901

Astma-Allergi Foreningen 1

33099339

Ateistisk Selskab 1

39032228

Aulum Kirkekasse v/Aulum Menighedsråd 3

11233716

Aulum Vinding Vind Valgmenighed 1,2

41006692

Autisme Ungdom 1

84414913

Autismeforeningen 1

32869521

Automobil Sports Klubben Hedeland 3

13049610

Balle Valgmenighed 1,2

61853413

Baptistkirken Bornholm 1,2

62756616

Baptistkirken i Danmark 1,2

37768715

Baptistkirken i Odense 1,2

53581714

Baptistkirken i Saltum og Ingstrup 1

19152812

Baptistkirken Nørresundby - Vodskov 1,2

61987916

Baptistkirken Pandrup 1,2

39681528

Baptistkirken Sindal 1,2

29507929

Barløseborg Golfklub 1

29703108

Beboerforeningen for Blære og Omegn 3

16800074

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende 1

41303751

Bedre syn til Afrika! / Better vision To Africa! 1

21983233

Benalisafonden 3

25361547

Benediktinerinderne af den helligeLioba 1,2

25115120

Benniksgaard Golf Klub 1

26945232

Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandal og Eva og Carl Emil Mortensens Fond 3

19688828

Bering Valgmenighed 1,2

36942576

Bestseller Foundation fond 1,2

27220010

Betania KirkeCenter Blåhøj 1,2

45015416

BETHANIAKIRKEN 1,2

61958215

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

16015385

Bethlehemsfællesskabet 1,2

36139323

Bevar Ukraine 1

11692834

Bevaringsfonden for Svaneke. 3

34196591

BEVICA FONDEN 3

18097044

Bibel og Missionscentret 1,2

30132564

Bibellæser Ringen i Danmark 1,2

32165915

Birkebjergkirken Evangelisk Frikirke Danmark 1,2

26969611

Birkemose Golf Club 1

40884254

Birkhave-Fonden 3

89641616

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3

35422765

Blommenslyst Golfklub af 2014 1

60786615

Blå Kors Danmark 1,2

80489919

Blåkildekirken Maran-Ata Menigheden 1,2

26544149

Bofællesskabet Valmuen 3

12560214

Boldklubben Frem, Sakskøbing 3

32250181

Borabbudur Yiekgeo Bolamida Gghanndharra 1,2

34753342

Borgerkirken 1,2

11620183

Borgervennens Sociale Fond 1

69182313

Bork Festival 1

34453500

BORK HAVN FONDEN 3

29888051

Bornholmerkirken 1,2

72285611

Bornholms Golf Klub 1

17589415

Bornholms Højskole 3

17025643

Bornholms Kunstmuseum 3

30030591

Bosnisk Kulturcenter Kolding 1

52771617

Bovlund Frimenighed v/Lone Rosager 1,2

29659060

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

58202118

Brande Baptistkirke 1,2

17164600

Brande Golfklub/v Jette Skott Kristensen 1

29908850

Brdr. Jensens Studielegat 3

24372057

Bredebro Idrætsforening 3

35263144

Bridgefonden 1

37747610

Brobyggerne 1

31508002

Broderbaandet af 17. April 1917 1

34773122

BROEN Danmark 1

56036717

Brovst Baptistkirke 1,2

18623072

Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2

16717703

Brunstad Kristne Menighed, København 1,2

26548314

Bryd Tavsheden 1,3

21438871

Brystkræftforeningen 1

67105419

Brødremenighedens Danske Mission 1,2

45455319

Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

55868719

Brønderslev Golfklub 1

29682593

Bushistorisk Selskab 1

35353267

Bussens Venner ved Engholm Centret 3

30875990

Bussens venner, Toftegården 3

88615913

By og Land Danmark - Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

44364565

Byen i Byens Venner 3

31793025

Byens Valgmenighed 1,2

11608736

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1

35119418

Bykirken 1,2

35317996

Bykirken i Favrskov 1,2

34827613

Bykirken i Vejle 1,2

11614841

Bystævneparkens Venner 3

18136619

Børkop Højskole 1

27123112

Børn & Tro 1,2

28018754

Børn i Afrika 1,2

35202102

Børne Hjernecancer Foreningen 1,2

25627997

Børne- og UngdomsOase 1,2

36007931

Børnebasketfonden 1

18403498

Børnecancerfonden 1,2

35913807

BørneLungeFonden 1

55582718

Børnenes Kontor 1

23352311

Børnenes Kontors Sekretariat 3

23190419

Børnesagens Fællesråd 1,3

31715105

Børneulykkesfonden 1,2

10634792

Børns Vilkår 1,2

25318382

Børns Voksenvenner 1

29563497

BørnSulter 1,2

45639614

Bøvling Valgmenighed 1,2

35777407

C&C Hjælpeprogrammer 1

30887387

Café Exit 1

12588690

Cafè Parasollen Aalborg 3

35175822

Calvary Mission Church 1,2

12921047

Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2

34795657

CareForOthers 1,2

29439915

Caritas Danmark 1,2

11620647

Carl Friedrich Hænisch og Hustrus Mindelegat Landbrugscentret 3

10455537

CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) 1

28240430

Center for politiske studier 1,2

28012470

Center for Ungdomsstudier 1

32041701

Center for Visdom og Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling 1,2

33993692

Centerkirken i Hirtshals 1,2

30688023

Child Care Denmark 1,2

33848048

Chin Baptist Church, Esbjerg (CBC- Esbjerg) 1,2

33933185

Chin Bethel Church 1,2

33681836

Chin Christian Association Denmark 1

38781006

Chin Emmanuel Chruch 1

14279504

City Kirken 1,2

19314278

City Kirken Herning 1,2

70436914

Citykirken Aarhus 1,2

21314307

Colitis - Crohn Foreningen 1

39175193

CoolUnite Fonden 1

29998248

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1,2

19596915

Copenhagen Business School Handelshøjskolen 3

16220809

Copenhagen Community Church 1,2

36493003

COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN 1

53060811

Copenhagen International School 1

25364112

Cyklistforbundet 1

48612016

Cystisk Fibrose Foreningen 1,2

53035728

Danes Worldwide 1

33842007

Danish Friends of Animals 3

49661517

Danish International Adoption S/I 1

29874263

Danish Muslim AID 1,2

11802990

Danmarks Bløderforening 1,2

25937414

Danmarks Bridgeforbund 3

84720410

Danmarks Filatelist Forbund 1

25801792

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

15796146

Danmarks Jægerforbund 1

16064696

DANMARKS NATURFOND 3

60804214

Danmarks Naturfredningsforening 1,2

33653786

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte 1

30292103

Danmarks Traktormuseum 3

32913938

Danmarks Veteraner 1

25191501

Danmission 1,2

57661313

Dansk Armeniermission 1,2

17012177

Dansk Balkan Mission 1,2

53551319

Dansk Bibel-Institut 1,2

18203928

Dansk Blindesamfund 1,2

21299014

Dansk Boldspil-Union 1

60468818

Dansk Børnefond 1,2

28953070

Dansk Cøliaki Forening 1

31135435

Dansk Datahistorisk Forening 3

30046412

Dansk Dyreværn 3

19355616

Dansk Dyreværn Aalborg 3

20699310

Dansk Flygtningehjælp 1,2

20553413

Dansk Folkehjælp 1,2

13018006

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 1

66381617

Dansk Forening for Rosport 1

25708679

Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

35779809

Dansk Glaukom Forening 3

55269815

Dansk Handicap Forbund 1,2

31989922

Dansk Islamisk Center 1

31658802

Dansk Islamisk Trossamfund 1,2

53439713

Dansk Jernbane-Klub 1

11881815

Dansk Kennel Klub 1

29733333

Dansk Kherware-Mission 1,2

15654031

Dansk Kræftforskningsfond 3

53361919

Dansk Kvindesamfund 1

17040499

Dansk Missionsråd 1,2

27554687

Dansk Myelomatose Forening 3

35353194

Dansk Nefrologisk Selskab 3

18355590

Dansk Oftalmologisk Selskab 3

54752415

Dansk Ornitologisk Forening 1,2

20782803

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 3

62496517

Dansk Sejlunion 1

27104029

Dansk Shiamuslimsk Trossamfund 1

20268417

Dansk Skak Union 1

23309114

Dansk Skoleforening for Sydslesvig 3

20669411

Dansk Skytte Union 1

33308418

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 3

11428010

Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg 1

28997507

Dansk Søredningsselskab 1

31704073

Dansk Teltmissions Menighed 1

34040443

Dansk Tyrkisk Kulturforening 1

34640122

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 1,2

35326529

Dansk Velgørenheds Halvmåne 1

53439012

Dansk Veteranbil Klub 3

27708099

Dansk Vietnamesisk Forening 1

28442548

Danske Baptisters Kvindenetværk 1

27422810

Danske Baptisters Spejderkorps 1

13093113

Danske Døves Landsforbund 1

11641849

Danske Flyveres Fond 3

27150632

Danske Hospitalsklovne 1,2

18724413

Danske Kirkers Råd 1,2

16917338

Danske Slægtsforskere 1

27534570

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

10788714

Danske-Seniorer 1

89105919

Dansk-Jødisk Venskab 1,2

18967006

DanskOase 1,2

33545819

DcH-Svendborg 3

34029644

DDS Baunehøj Gruppe 3

33799837

DDS Sønderborg Gruppen 3

17754114

De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg 1

62929219

De grønne pigespejdere 1

30479165

De Hjemløses Venner 3

34744866

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro S/I 1

43304712

De Kære Dyrs Forening for Familie Dyr 3

34509263

De små glæder 3

11637930

De Smaa Glæders Legat 3

17996517

Dejbjerg Golf Klub 1

30288343

Den Albanske Troessamfund i Danmark 1

38996355

Den Almennyttige Fond Dansk Europamission 1,2

26765730

Den Almennyttige Støttefond af 2.2.2002 1

33696337

Den almennyttige velgørende forening Håb for Alle 1,2

11589790

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 3

31484332

Den almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark 1

27354289

Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd 1,2

64050028

DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM 1,2

31970881

Den Centrale Albanske Moske 1,2

86774615

Den Danske Billard Union 1

46047117

Den Danske Israelsmission 1,2

37719269

Den Danske Klimaskovfond 1

30322126

Den Danske Nationalkomité for United World Colleges (United World Colleges Danmark) 1

36502991

DEN DANSKE NATURFOND 1,2

42824534

Den Danske UNICEF Fond 1,2

25092414

Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm 1

34123195

Den Etiopiske-Ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark 1,2

27059112

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2

35576711

Den Flyvehistoriske Fond 3

36079010

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 1

36366729

Den Hellige Bispemartyr Klement afRoms Kirke - Den Russisk OrtodokseKirke udenfor Rusland 1

23253410

Den Internationale Højskole 3

29109540

Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1

35563032

Den Jyske Operas Venner 3

25612485

Den Jyske Sangskole 3

67791819

Den Katolske Kirke i Danmark - Ansgarstiftelsen 1,2

32167624

Den Kinesiske Kirke i København 1,2

11591434

Den Kongelige Livgardes Fond 1

55876118

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

28960972

Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1,2

29587027

Den Kristne Forsamling 1

30791630

Den Levende Guds Kirke 1

42430943

Den lægefaglige Tænketank ATLAS 1

34663432

Den Norske Forening av 1863 3

33631316

Den Ortodokse Kirke i Danmark Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

69094813

Den Reformerte Menighed 1,2

35154590

Den rumænsk ortodokse menighed i Herning 1

36220848

Den Rumænske Ortodokse Menighed 1,2

33015402

Den Rumænske Ortodokse Menighed i København Guds Moders Fødsel og Sankt Grigorie Decapolitul og Sankt Nicodim fra Tismana 1,2

36220872

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Odense 1

29867402

Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) 1,2

68202116

Den Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke anerkendt trossamfund, anerkendt ved kgl. resolution af 13.3.1915 1

34419612

Den Selvej Institution Esbernhus 3

17125605

Den Selvejende Institution Aqua Silkeborg 1

35718923

Den selvejende institution Brovst Friplejehjem 3

32495486

Den Selvejende institution Dansk BørneAstma Center 3

34562067

Den Selvejende Institution Hospice Djursland 1

34668930

Den Selvejende Institution Hospice Søholm 3

33939434

Den Selvejende institution HospiceVendsyssel 1,2

65694611

Den Selvejende Institution Inges Kattehjem 1

30047923

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

32689760

Den selvejende Institution Museum Vestsjælland 3

31723876

Den Selvejende Institution Naturama 1,2

47340810

Den Selvejende Institution Noah 1,2

13978298

Den Selvejende Institution Oplevelsescenter Nyvang 3

43170074

Den selvejende institution Skandinavisk Dyrepark 1

35172386

Den Selvejende Institution Solhjem 1

25825012

Den Selvejende Institution Sos Børnebyerne, Danmark 1,2

36662417

Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg 1

31757320

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark 1,2

11577741

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

32601286

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening 1,2

32577199

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

31830567

Den Vietnamesiske Kulturforening 1

20934506

Depressionsforeningen 1,2

55798516

Designmuseum Danmark 1

62905115

Det Danske Bibelselskab 1,2

33812213

Det Danske Sangselskab 3

46071611

Det Danske Spejderkorps 1,2

19307646

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1

19478297

Det Islamiske Trossamfund På Fyn 1,2

32471811

Det Jyske Musikkonservatorium 3

18227916

Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2

10362911

Det Kgl Vajsenhus 3

28988842

Det Kgl. Bibliotek 3

34486018

Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet 1,2

11656706

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Sangere 3

10295203

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

39695227

Det Kærlige Måltid S/I 1

25300823

Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I 1

53438911

Det Nationale Åndelige Råd for Baha'ierne i Danmark 1,2

56880410

Det Udenrigspolitiske Selskab 1

40011218

DGI 1

35231528

Diabetesforeningen "Danish Diabetes Association" 1,2

31443962

Diabetesnetværket Humleboet2008 1

17475428

Diakonhøjskolen i Århus 1

69735118

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur 1,2

25145984

Din Frikirke 1,2

26581370

Djursland Folkehøjskole 1

43617788

Do Good Movement 1,2

35312749

Dronninglund Golfklub 1

13611084

Drys Ind 3

56490612

Dyrefondet 1

31951860

Dyrenes Alliance 1

21707414

Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1,2

11625134

Dyrenes Dags Komite 3

21206296

Dyrenes Venner 1

11778712

Dyreværneforeningen Svalen 3

33317328

Dyreværnet 1

49737017

Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

39115794

Døvefonden 3

11827012

Døveforeningen af 1866 3

30002008

Døves Frikirke 1,2

30740947

Døves Idrætsklub DAN 3

15815345

Efterskolen Alterna 1

27410642

Eglise Protestante Baptiste v/Kouassi-Zessia 1

20786213

Egmont H Petersens Kollegium 1

33485301

Egmont Højskolen 3

77551417

Egnssamlingen Lokalhistorisk Museum og Arkiv 3

19766586

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

53252915

EJENDOMSFONDEN MÆNDENES HJEM 3

11617808

Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1,3

10547709

Ellen Wulffs Mindefond Til Fordel for Amatørmusikken i Danmark 3

32096050

EMMAUS FONDEN 1

29876738

Enable 1,2

20390980

Endometriose Fællesskabet 1,2

27776647

Engholmlegatet 3

35260846

Engholms venner 3

57415428

Epilepsiforeningen 1,2

20191813

Esbjerg Golfklub 1

67300114

Esbjerg Havne-Service S/I 1

65557517

Esbjerg Krisecenter 3

28198477

Europe Harvest Center 1,2

20446897

Eva & Henry Frænkels Mindefond 3

30573714

Evangelieforsamlingen 1,2

15955899

Evangelisk Alliance i Danmark 1

66741710

Evangelisk Frikirke Danmark 1,2

57953918

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

31705347

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

32568025

Eventure - forening for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1

40103384

EXIST 1

33529171

Eyup Sultan Moske 1,2

27476201

F I B C 1,2

36573406

Fanconi Anæmi Danmark 1

34666237

FANT - For A New Tomorrow 1

25838041

Fanø Vesterhavsbad Golfklub 1

20101377

Farsø Efterskole 1

27931111

Farsø-Trængstrup Frimenighed 1,2

31799430

Fejø-Fonden 3

18140691

Fibromyalgi- & Smerteforeningen 1,2

64723413

Filadelfia 3

41616148

Filadelfia Christian Church 1

31822084

Filskov Friplejehjem 3

11660533

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

35366784

fiq-child-aid.org 1

43210203

Firkløver-fonden 3

45299716

Fiskeri-& Søfartsmuseet 1

15777885

Fjellerup Valgmenighed 1,2

65301210

Fjelsø Friskole 1

12984286

Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg 1

14213910

Flynder Menighedsråd 3

51831357

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyklub 3

28433328

Folkedans Danmark Fonden 3

26540259

Folkekirkens Cafe & Dagligstue 3

36980214

Folkekirkens Nødhjælp 1,2

69386512

Folkeuniversitetet i Århus 1

27463789

Fonden Brødrene Gram's historiske arkiv og museum 3

10305217

FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904 1

11678645

FONDEN DANMARKS FLYMUSEUM 1

38358960

Fonden Danmarks Jernbanemuseum 3

32939511

FONDEN DANSKE VETERANHJEM 1,2

31172969

FONDEN DANWATCH 1,2

62572019

Fonden Den danske Diakonissestiftelse 1,2

40955089

Fonden Det Nytter 1

29146721

Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation 3

12125828

FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKASSTIFTELSEN 1,2

64037919

Fonden Ensomme Gamles Værn 3

19291804

Fonden for Børn og Unge Med Muskelsvind - Børnefonden 3

16081078

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

25102827

Fonden for Henne,Kvong,Lunde, Lydum,Lønne,nr. Nebel og Ovtrup Sogne 3

55585512

FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK 1,2

41919469

Fonden for kulturelle og sociale formål i Aunslev og Bovense kirkesogne 3

17555200

Fonden for Randers Regnskov 1

27313566

Fonden for Socialt Ansvar 1,2

43609297

Fonden fra familien Schmidt, "Kongehuset" Gejsing 3

34203083

FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA 1

27656056

FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT 3

74303528

Fonden Gotvedinstituttet 1

36049081

FONDEN HUMAN PRACTICE FOUNDATION 1,2

42193755

Fonden IBE - Ingen Bliver Efterladt 1

40148981

Fonden Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister 3

79005312

Fonden Krisecentret Røntofte 3

43279920

FONDEN LIV OG PAUL WARNEKÆRS MINDELEGAT 3

17505718

FONDEN LYSGLIMT 1

19961486

Fonden Martinus ÅndsvidenskabeligeInstitut 1

13063117

Fonden Menighedsplejen i Danmark 1,2

32387306

Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

80968515

Fonden Missionen Blandt Hjemløse 1

35957847

Fonden Morgencafé for Hjemløse 1

72988515

Fonden Mødrehjælpen 1,2

20546271

Fonden Oluf Høst Museet 3

44005239

Fonden Owen Luft 1

21400572

Fonden Projekt Udenfor 1,2

19152286

Fonden Præstbo 3

11560636

Fonden Rednings Teknisk Samling 3

33247257

FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER 1

18210851

Fonden Settlementet på Vesterbro 1

17501682

Fonden Skandinavisk Børnemission /Children's Mission, Denmark 1,2

31408261

Fonden Tarab Institute International 1,2

25813685

Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed 1,2

31957400

Fonden til støtte for danske soldater i internationale militæremissioner 1,2

19152502

Fonden Troens Bevis 1

28422067

FONDEN ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED 1

39132869

For Lige Vilkår 1

26414520

Forening Evangelist 1,2

36693487

Forening for Boghaandværk 3

40356061

Foreningen 5 Skoler 1

42147028

Foreningen af Kristne Friskoler 1

18191288

Foreningen Agape 1,2

26917425

Foreningen Børnelejren på Langeland 1

31799856

Foreningen Cancerramte Børn 1

35689990

Foreningen Cykling uden alder 1

76843716

Foreningen Dansk Skoleskak 1

16867691

Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1

17678000

Foreningen DC-3 Vennerne 1

31920124

Foreningen Det Sociale Netværk 1

31999057

Foreningen Ethiopiens Børn 1

28232101

Foreningen Eurolife 1,2

33026803

Foreningen Fair Dog 1

20667494

Foreningen Familier med kræftramte børn 1,2

32414982

Foreningen for ATAKSI / HSP 1,3

27156126

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew 3

39057077

Foreningen for støtte til Kanafanis børnefond 3

30759818

Foreningen for Transcendental Meditation 1

35428682

Foreningen Fundamentet 1,2

32725945

Foreningen Globalnyt 1

89198313

Foreningen Greenpeace-Danmark 3

53370616

Foreningen Grønlandske Børn 1,2

56787011

Foreningen Hestens Værn 3

20103388

Foreningen Hus Forbi 1

11706479

Foreningen Kong Haakons Kirkes Venner 3

30343344

Foreningen nyt Hesteliv 1

34444684

Foreningen Præsteskoven 3

34661553

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha 1,2

39122715

Foreningen Roskilde Festival 1

16881171

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade 1,2

44049694

Foreningen Sport 'n' Charity 1

16283142

Foreningen Srcm 1

34683395

Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha 1,2

12237332

Foreningen Til Gamle Bygningers Bevaring 3

49897715

Foreningen til Støtte for Mødre ogBørn 1

77823115

Foreningen Ungdom Med Opgave 1,2

38845470

Foreningen Vordingborg Festuge 1

32571530

Foreningen Vægterne 1,2

31546982

Foreningen Wonderfestiwall 1

23859319

Foreningen Ørslev Kloster 1

33216750

Foreningen Ådalen Retræte 1,2

38031066

Forfatteren Leif Hasles Fond 3

31705290

Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

39196670

ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp 1

63141712

Forum for Værdig Pleje og Omsorg 1

46093828

Forælder Fonden 1

16020648

Forældre & Sorg 1

18939339

Fredensborg Golf Club 1

16263893

Fredericia Golf Club 1

82330410

Frederiksbergmuseerne 3

70770911

Frederikshavn Baptistkirke 1,2

16162205

Frederikshavn Golfklub 1

55559015

Frederikshavn Kirkecenter 1,2

28507291

Frederikssund Frimenighed 1,2

13932786

Frederikssund Golfklub Egelundsgården 1

11986293

Fredningsnævnet for Århus Amt 3

10021936

Fregatten Jylland 1

43417312

Frelsens Hær 1,2

31908701

Fremtid og Håb 1,2

43208691

Friends of IPC 3

35163336

Friends of the AnneGrethe Schools 1

33436076

Frihavnens Venner 3

13448000

Frikirken En Åben Dør 1,2

31226651

Frikirken i Fjerritslev 1,2

42837113

Frikirken i Multihuset 1,2

66741915

Frikirken i Aabenraa- Evangelisk Frikirke Danmark 1,2

21841749

Frikirken International Church 1,2

26422728

Frikirken Randers 1,2

46945018

Frikirken Salem 1,2

67811011

Frikirken Vestsjælland 1,2

36103515

Frikirken, Sorø 1,2

28223692

Frikirkenet 1

56230718

Friluftsrådet 3

34668337

Frimenigheden Broen 1,2

88756711

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

34669120

Frimurerlogen Pax Interna 3

31731003

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 3

22167812

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1

33891067

From Street to School 1

10384389

FUGLEVÆRNSFONDEN 1,2

34682445

Fulton Fonden 1

33182767

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

16238112

Fyns Døveforening 3

34136327

Fyns Valgmenighed 1,2

11625177

Fynsk Frimureres Fond St. Joh. Logen Maria Til De Tre Hjerters Velfærdsfond 3

30130723

Fynske Idrætsforbund 3

11591302

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

35763899

Fællesrådet for sakskøbing og omegn 3

32573371

fødevareBanken 1

40934588

Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening 1

83882654

Fåborg Museum/Kiosk og Cafe 3

26820901

Fårevejle Frimenighed 1,2

29491585

Gabriel Jensens Ferieudflugter 3

34745099

Gadens børn 1,2

25073592

Gallo Kriserådgivning og Værested S/I 1,2

31644909

Galten Valgmenighed 1,2

27213308

GAME 1

58247618

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I 1

11724078

Generalmajor P M Knudsen og Hustrus Legat Til Fordel for Trængende Enker Eller Døtre 3

39510472

Gertrud og Aksel Rosens Fond 3

10021979

Ghana Venskab 1

31229626

Gideonitterne i Danmark 1

42061611

Gigtforeningen 1,2

29376514

Gigtplejehjemmet 3

21174491

Gigtramte Børns Forældreforening 1

63789917

Gilleleje Golfklub 1

30145348

GirlTalk.dk 1

42490903

Giv Effektivt 1,2

16002933

Give Golfklub 1

75318219

Givskud Zoo ZOOTOPIA S/I (Løveparken) 1,2,3

14220712

Gjellerup Valgmenighed 1,2

13729107

Global Aktion 1

40771182

Global Hope Denmark 1

23278219

Glud Museum 3

35705961

Gode Penge 1

29710694

Golf Club Harekær 1

63789712

Golfklubben Hvide Klit/Klubhus 1

15656239

Golfklubben Lillebælt 1

32370756

Gospel Outreach 1,2

32376096

Greater Love 1,2

73945828

Grenaa Frikirke 1,2

72860713

Grenaa Golfklub 1

15503009

Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2

35926941

Grow For It 1,2

37360791

Growing Trees Network Foundation S/I 1,2

56852417

Grundtvigsk Forum 1

55744114

Grænseforeningen 1

19891275

Græsted Frikirke 1,2

36227044

Guan Yin Citta Buddhism Kultur Forening 1,2

32006256

Gudhjem Golfklub 1

32788866

Guldberg-Plan 3

33797990

Gurdwara Copenhagen 1

10621143

GV Ejby 3

79348619

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

62239212

Gyttegård Golfklub 1

86362112

Haderslev Golfklub 1

32650201

Halbergs Familiefond 3

17366432

Hals Golf Klub 1

19454096

Hammel Golf Klub 1

10688302

Handicappede Børns Ferier 1

36576375

Hanne Reintofts Hjælpefond 3

19426904

Harre Vig Golfklub 1

36615559

Harreskovens Blótgilde 1,2

34508941

Hasene Danmark 1,2

36205997

Haven Aarhus 1,2

30473221

Havrebjerg Valgmenighed 1,2

29059608

Haze over Haarum - Harboøre Musikfestival 1

89720516

Hedemølle Efterskole 1

27243568

Hedensted Golfklub 1

32410820

Hedensted Valgmenighed 1,2

30000269

Helle Plejecenters Venner 3

36645814

Hellebro 1

30814649

Hellig Kors Klosters Fond 1

32716644

Helsinge Fodbold 3

57033215

Helsingør Golfklub 1

63581011

Herberget Himmelekspressen Vasbygade 40, 2450 København Sv 3

12074131

Herfra og Videre Christianias Beboerrådgivning 3

85896318

Herlufsholm Skole og Gods S/I 1

11682073

Herlufsholm-Fonden 3

34632014

Herning Bykirke 1,2

27166148

Herning Frikirke 1,2

26960568

Herning Golf Klub 1

32624952

Herning Kirkes Drengekors Fond 1

24669416

Herning Valgmenighed 1,2

11650244

Hestens Værns Fond Til Fordel for Foreningen Hestens Værn 1

29396612

Hillerød Golfklub 1

34495408

Hillerød Islamisk Forening 1

34748446

Hillsong Denmark 1,2

32486193

Himalayan Project 1

26824613

Himmelbjerg Golf Club 1

15778032

Hirtshals Golfklub 1

34657556

Hizmet Danmark 1,2

19164233

Hjarbæk Fjord Golf Klub 1

32036333

Hjernebarnet 1

34775184

Hjernerystelsesforeningen 1

17232932

HjerneSagen - Landsforeningen for mennesker ramtaf blodprop eller blødning i hjernen 1,2

12259670

Hjerneskadeforeningen 1,2

37374490

Hjerte for Afrika 1

10394228

Hjerteforeningen 1,2

27983995

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden 1,2

16304042

Hjortespring Golfklub 1

41384417

Hjælp din næste 1,2

37825093

Hjælp syge børn 1

45182312

Hjørring Baptistkirke 1,2

10710170

Hjørring Golfklub 1

32907326

Hobro Golfklub 1

34018618

Holbæk Baptistmenighed 1,2

85603116

Holbæk Golfklub 1

29189447

Holbæk kommune 3

42639842

Holch Povlsen Foundation Fond 1,2

30772962

Holstebro Baptistmenighed 1,2

88676513

Holstebro Golfklub 1

44810328

Holstebro Kunstmuseum 3

34644799

Holstebro Menighedspleje 3

30227085

Holstebro Oasekirke 1,2

46698711

Holstebro Pinsekirke 1,2

21596515

Holstebro Valgmenighed 1,2

33993684

Holy Spirit Missionary Church 1,2

35705201

Home Start familiekontakt - Kolding Afdeling 3

29276226

Home-Start Familiekontakt Danmark 1

20825936

Hornbæk Golfklub 1

54003919

Horsens Golfklub 1

19185214

Horsens Pinsekirke 1,2

32692702

Horsens Valgmenighed 1,2

28829477

Hospice Forum Danmark 1,2

29348405

Hospice Limfjord 3

28944381

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

32009085

Hospice Sjælland Støtteforening 3

20965487

Hospice Vangen S/I 3

29115974

Hospicefonden Danmark 3

28367201

HospiceSønderjylland 3

30312902

HSP - foreningen 3

37009806

Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 1,2

33854536

Humanistisk Samfund 1

40043411

Huset Askman 3

11598331

Hustømrerforeningen af 1691 1

34682410

Hvidb.-Lyngs-Jegindø Menighedsråd 3

13493294

Hygum Hjemstavnsgård 3

62446013

Højskolen for Bevidsthedsudvikling 1

61032312

Høreforeningen 1,2

26007216

Høve Valgmenighed 1,2

29815607

IDRÆTS- OG KULTUR FONDEN SYDVEST 1

17110918

Idrætsforeningen Skjold Fodboldafd 3

16344540

Idrætsskolerne Ikast S/I 1

16079243

Ikast Golf Club 1

31844894

IKCB Vejle 1

35427996

Immanuel Chin Church, Rønne 1,2

86327015

ImpactChurch 1,2

65219328

Indenlandsk Sømandsmission 1,2

11645348

Inge Sørensens Kattehjems Fond 3

27992285

Ingeniører uden Grænser 1

31959357

Institutionen Kristnastova 3

24983528

Instituttet for Fremtidsforskning 1

35574123

Intact Denmark 1

30328361

International Aid Services Denmark 1,2

26744105

International Christian Community 1,2

30213734

International Church of Copenhagen 1,2

26966019

International City Baptist Church 1,2

17466372

International Harvest Christian Center 1,2

26487013

International Media Support (IMS) 1

30865219

International Medical Cooperat Comm 1

34391548

IOF Skoleforening 3

16701033

IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims S/I 1,2

29986940

Ishøj Kulturhus 1

34652554

Islamisk Center Vest 1,2

30869990

Islamisk Forum 1,2

21670995

Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark Dikev Fonden 1

76317011

Islams Ahmadiyya Bevægelse Bik 1,2

25909429

Israelsmissionens Unge 1

32516319

Jaffaria Education Center 1,2

44448947

Jane og Eva Johansens Fond 3

76055211

Jehovas Vidners Rigssalsforening- Danmark 1,2

15928492

Jelling Golfklub 1

17862073

Jelling Musikfestival 1

39091542

Jens Smeds Oceanografiske Fond 3

19053393

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark 1,2

26827531

Jesus Centre For All Nations 1,2

87849511

Joan Søstrene 3

78492813

Juelsminde Golfklub 1

35555153

Julehjælpen.dk 1

38883410

Julemærkefonden 1,2

25514386

JÆGERNES NATURFOND 1

42314870

Jørgen Krygers og Anne AmmitzbøllsFond 3

12836384

Kaj Lykke Golfklub 1

84173312

Kalundborg Golf Klub 1

16087785

Kalø Golf Club 1

47337828

Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus 3

13062439

Kammerkoret CAMERATA 3

28599013

Kammermusikfor af 1911 3

14915508

Karen Blixen Museet,(Rungstedlund Fonden) 1

11681190

Karma Kadjy Skolen 1

29726140

Karmapa Trust 1,2

43481010

Karmelkirkens Baptistmenighed 1,2

16278246

Kattegatcentrets Driftsfond 1

31729068

Kattehjemmet Bæklunds Venner 3

37155322

Kattehjælpen Aabenraa 1

32043542

Kembujeh School friends 1

38087614

Keren Hayesod, Danmark - Den Danske Israelindsamling 1,2

49649118

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

27093612

Kfuk's Sociale Arbejde 1,2

62614617

KFUM og KFUK i Danmark 1,2

29745552

KFUM Spejderne Immervad Gruppe 3

40248919

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 1,2

55153418

KFUM-Spejderne i Danmark 1

33972091

Khatamul Anbia Forening 1,2

13025150

King Baudouin Foundation 1

38251538

Kirke på vej Danmark 1

83835168

Kirkeby Idrætsforening 3

29068704

Kirkecenter Livets Kilde 1,2

11977391

Kirkefondet 1,2

65219115

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

34905517

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel 1,2

82883711

Kirkens Korshær 1,2

27582435

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

13738610

Kiropraktik & sundhed 3

97660050

Kirsten Kjærs Fond 3

30647149

KIU - Patientforening Kræft I Underlivet 1,2

27544819

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2

37896314

KLF, Kirke & Medier 1,2

11038719

Klim Valgmenighed, Fælleskredsen 1,2

34364672

Klimabevægelsen i Danmark 1

33393873

KLIMAFONDEN 1,2

37749087

Klostergårdens Plejehjemsfond 3

15746513

Kofoeds Skole 1,2

36590270

Koinonia Aalborg 1

67947312

Kolding Golf Club 1

25261208

Kolding Kirkecenter 1,2

27102409

Kolding Valgmenighed 1,2

27420451

Kong Frederik Vii S Stiftelse 3

29951519

Korskirkens Baptistmenighed 1,2

40959416

Korsør Golf Klub 1

15815000

Krishnabevægelsen/Iskcon 1,2

19136949

Kristelig Handicapforening 1,2

27746055

Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2

58986917

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1,2

51027116

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

18303140

Kristensamfundet i Danmark 1,2

29753075

Kristent Center Midt-Vest 1,2

47387868

Kristent Centrum S/I 1,2

31800188

Kristent Fællesskab Odense 1,2

21522945

Kristent Pædagogisk Institut 1,2

20843012

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

15063610

Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2

25605594

Kronjyllands Frimenighed 1,2

28970471

Kronprinsesse Mary's Hjertefond 3

12917902

Kræftafdelingens Forskningsfond, Aarhus Universitetshospital 3

55629013

Kræftens Bekæmpelse 1,2

17065890

Kræfter til Kræft 3

17420291

Kræftforeningen Tidslerne 1

47218268

Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg - selvejende institution 1

41508922

Kvaglund Kirkes Menighedsfællesskab 1,2

89030811

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

33452721

Kvindelige Kunstneres Samfund 3

83767510

Kvindernes U-landsudvalg -KULU 1

30464192

Kvisten 1

31705207

Kærlighedens Missionærer 3

20741236

København Vineyard 1,2

26815509

Københavnerkirken 1,2

13375097

Københavns Bibeltrænings Center 1,2

28240392

Københavns Familiekirke S/I 1,2

65142228

Københavns Golf Klub 1

30425162

Københavns Højskoleforening 3

32921264

Københavns Moske 1,2

31703220

Københavns Mødelokaleforening 1,2

11707386

Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 1

48380719

Københavns Valgmenighed af 1890 1,2

40751017

Købnerkirken 1,2

42972630

Køge Frikirke 1,2

69503314

Køge Golf Klub 1

37985805

Lai Baptist Church 1,2

34752826

Land Of Hope 1

71135217

Landbrugets Kulturfond. 3

17083082

Landsbyfonden 1

29646503

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

25735072

Landsforeningen Downs Syndrom 3

20248815

Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 1,2

20078634

Landsforeningen for Marfan Syndrom 1,2

33764510

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

17765639

Landsforeningen Huntingtons Sygdom 3

56776915

Landsforeningen Lænken 3

27755070

Landsforeningen Multipel System Atrofi 1,3

14738045

Landsforeningen Praktisk Økologi 1

31351901

Landsforeningen Spor 1

20575794

Landsforeningen Til Bekæmpelse af Hjernesygdomme 3

16921289

Landsorganisationen KRIS 1

34007349

Langebæk Alliancen 3

32804799

Ledreborg Palace Golf Club 1

34632901

Lemvig Bykirke 1,2

11039928

Lemvig Valgmenighed 1,2

55748810

Lev 1,2

38987046

lev lolland-falster 3

23072513

LGBT+ Danmark, Landsforeningen forbøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 1

31705525

Liberal katolsk kirke i Danmark 1,2

26378028

Limfjordsmuseet Løgstør 1

28637314

Lions Danmark 1,2

41418893

Liselund Højskole S/I 1

33234694

LittleBigHelp 1,2

69289916

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune Lafak 3

33843453

Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel Sogne 3

29726051

Lokalhistorisk Forening for Vojens-Området 3

15906987

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud 1

34552576

Louisiana Museum of Modern Art 1

21358010

Louisiana Museum/ Louisiana-Fonden 3

20615915

Lungeforeningen 1,2

64201115

Luthersk Mission Kbh Afd 1,2

27578144

Luthersk Missions Børn og Unge 1

43899414

Luthersk Missions Højskole 1,3

17455419

Luthersk Missionsforening 1,2

32225071

Luthersk Missionsforening Bornholm 1

30742427

Luthersk Missionsforening Lolland-Falster Afdeling 1,2

31703239

Luthersk Missionsforening Vestjylland afd. 1

31704030

Luthersk Missionsforening Østjyllands afdeling 1

33925433

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1

31737176

Luthersk Missionsforenings afdeling Sønderjylland-Fyn 1

40159142

Lübker Golf Klub 1

31306833

LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS 1

42889016

Lyngby Baptistmenighed 1,2

11848028

Lyngby Boldklub 1921 3

32122302

Lyngbygård Golf Klub 1

11577806

Lægeforeningens Forskningsfond 3

54034512

Lærernes Missions Forening 1,2

18394448

Læsø Seaside Golf Klub 1

32403174

Løgstør Golfklub 1

34440417

Løkkefonden 1

15023279

Løkken Golfklub 1

64509918

M/S Museet for Søfart 1

34540535

MADINA-TUL-ILM Education Center 1

26960959

Make-A-Wish Danmark 1,2

29545936

Mariager Højskoles Supportklub 1

60697612

Mariagerfjord Frikirke 1,2

33788673

Mariagerfjord Golfklub 1

26694450

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

35388753

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

42706523

Marzetta's Fond 3

29996148

Masanga 1

40018808

MATU BAPTIST CHURCH 1,2

19989232

ME/CFS Foreningen 1

17010077

Medecins Sans Frontieres/Læger Uden Grænsers Fond 1,2

36371439

Mejerifolk uden Grænser 1

18243717

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

23708817

Mellerup Valgmenighed 1

41517026

Melsen Fonden 3

15500301

MENIGHEDSFAKULTETET 1,2

33288379

Mercy Outreach Danmark 1

34668361

Mercy Ships - Danmark 1,2

21418870

Merkur Fonden 1,2

61692711

Metodistkirken i Danmark 1,2

53276318

Metodistkirkens Sociale Arbejde Centralmissionen 1,2

58333816

Michael Skolen 1

38075411

Middelfart Museum 3

52025214

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

25277910

Migræne & Hovedpineforeningen 1

27171133

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster 3

29489491

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussen Falster 3

14933999

Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2

34027609

MinVenKatten 1

44132818

Mission Afrika 1,2

30026144

Mission Aviation Fellowship Danmark 1,2

31703263

Mission Danmark 1,2

43071947

Mission Uden Grænser Danmark 1,2

14723692

Mission Øst 1,2

42647489

Mission10forty 1,2

56170219

Missionsfonden af 4/5 1964 1,2

35276319

Missionskirken 1,2

36318430

MMCC Global 1

76824215

Modersmål-Selskabet 3

39881012

Moesgård Museum 1

16460400

Mollerup Golf Club 1

13494517

Morsø Frimenighed 1,2

10158605

Morsø Golfklub 1

31920930

MOSAIK 1,2

31397588

Museum Amager 3

26623928

Museum Jorn 1

39156040

Museum Odense S/I 1

18471914

Museum Sydøstdanmark 1

32034063

Musik i Lejet 1

41628014

Muskelsvindfonden 1

16023191

Muslim Cultural Institute 1

33855354

Møllevangens Vennekreds 3

38347713

Mølleåens Golf Klub 1

31036496

Møltrup Optagelseshjem 3

29673845

møn golfklub 1

62513217

N Zahles Skole 3

19746089

Nanny Jacobsens Fond 3

22139118

Nationalmuseet 3

29073910

Naturhistorisk Museum 1

32220541

Naya Jiwan 1,2

34668310

Nepal 2010 1,2

19398277

Netværkstedet Thorvaldsen 3

25085396

New Life Outreach Danmark 1,2

21353736

Nexø Frikirke 1,2

13035598

NF Danmark 1,2

12235607

Nibe Festival 1

11649491

Niels Brock Fonden 3

23623218

Nivaagaards Malerisamling 1

19981495

Nordborg Golfklub 1

15853077

Norddjurs Golfklub 1

70546310

Norddjurslands Valgmenighed 1,2

33969708

Nordjylland Chin Church 1

31116511

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

30950933

Nordsjællands Jernbaneklub 1

31548527

Nordsjællands Valgmenighed 1,2

72989228

Nordsøen Oceanarium 1

40868410

Nordvestjysk Golfklub 1

82388117

Norea Radio Danmark 1,2

60178518

Ny Carlsberg Glyptotek 1

31683688

Nyapostolsk Kirke i Danmark 1

59264710

Nyreforeningen 1,2

16641197

Nyreforeningens Forskningsfond 3

26753775

NYT LIV 1,2

60203911

Næstved Bykirke 1,2

34561303

Nørrebro Skakklub 3

34363978

Nørremarkens venner 3

20930942

O.C.D. Foreningen 1

34796165

Odd Fellow Loge 103 Bundtet af Stave 3

19729532

Odd Fellow Loge nr 99 Mentor`s Humanitære Fond Til Fordel for Børn i Ulande 3

19086291

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3

21457434

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

17482300

Odder Frimenighed 1,2

13680515

Odder Grundtvigske Valgmenighed 1,2

18342103

Odense Eventyr Golf Klub 1

13290717

Odense Golfklub 1

61474315

Odense Valgmenighed 1,2

34426244

Odense Vineyard 1,2

12610572

Odense Zoologiske Have 1,3

14268235

Ok-Fonden 3

29086052

OneSchool Global - Copenhagen Campus 1

11888690

Open Air Concert 1

20503270

Open Doors 1,2

11451772

Operation Mission 1,2

31722284

OPHØRT: Handicapportalens Støtteforening 3

31984181

OPHØRT: Medborgerhusets Venner 3

17543407

OPHØRT: OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2

41507497

OPHØRT: Thurøhus venner 3

16184152

OPHØRT: Unicef Danmark u/likvidation 1,2

36995947

Orangutang Fonden 1,2

11863418

Ordet og Israel 1,2

38234927

Organdonation - ja tak 1

27884954

Orkesterefterskolen 1

28012608

Osler/HHT Danmark 1

27493416

Osted Frikirke 1,2

14791418

Osted Valgmenighed 1,2

16156345

Osteoporoseforeningen 1

56227318

Oure Baptistmenighed v/Jesper Ullemose 1,2

38548735

Outrup Fonden 1

36174951

OvaCure 1,2

33339720

Over Jerstal Borgerforening 3

29097267

Over Jerstal Fodboldklub 3

11630405

Overlæge Dr. Med. Einar Geert- Jørgensen og Hustrus Legat Administrator Ulrik Ibfelt 3

88136411

Oxfam Danmark 1,2

59174916

P. Carl Petersens Kollegium 1

44301318

Parasport Danmark 1

31696011

PARASPORT AARHUS 3

35165436

Parker Instituttets Patientforening 3

76294410

Parkinsonforeningen 1,2

39811693

Patient In Focus 1,2

33848072

Patientforeningen Lungekræft 1,2

34438781

Periamma 1

29281122

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

81414211

Pindstrup Fonden 1

27315135

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

27236014

Pinsekirken - Rudkøbing 1,2

36202513

Pinsekirken 1,2

20423390

Pinsekirken Amager 1,2

40816917

Pinsekirken Bornholm 1,2

16829110

Pinsekirken København 1,2

26965926

Pinsekirken Nyt Håb 1,2

40511210

Pinsekirken Svendborg 1,2

20356731

PlanBørnefonden 1,2

35778985

Plastic Change 1

82104518

Plejeboligcenter Fælledgården 3

34641536

Poesiens 1

19286592

Post/Tele Museumsfond 1

37565261

Poul Breinholt og hustru og Th. Dahl og hustrus konfirmationsfond 3

29261083

PowerKirken 1,2

16400092

Professor dr.med. Fritz Kauffmanns Forskningsfond 3

34554293

Projekt Hjemløs 1

70017911

Projekt Kirke 1,2

15448601

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2

63972118

Promissio 1,2

28876343

Prostatakræftforeningen 1,2

81935319

Psoriasisforeningen 1,2

19174883

Psykiatrifonden 1,2

63457817

PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter) 1,2

35194398

QURTUBAH 1

29681309

Radiohistorisk Forening Ringsted 3

27584748

Randers Fjord Golfklub 1

83806710

Randers Golf Klub 1

30392752

Randers Sejlklub 3

62044128

Rebild Efterskole 1

63407216

Red Barnet 1,2

27336604

Red Barnet Ungdom 1

30774337

Refugees Welcome 1

11600441

Refugiefonden- Løgumkloster Løgumkloster Refugie 3

11726208

Refugiets Venners Støttekreds 3

34428948

Regensianersamfundet 1

29190925

Region Midtjylland 3

29190941

Region Nordjylland 3

41577398

Repatriate the Children - Denmark 1,2

34684413

Rescue Team 1,2

17859994

Retten Til Liv 1,2

64328018

Ribe Golf Klub 1

10734312

Ribe Kunstmuseum 1

27569102

Ringsted Frikirke 1,2

35148086

RISING HOPE 3

16704105

Rold Skov Golfklub 1

19379981

Ronald Mcdonald Børnefond 1

59417428

Roskilde Baptistkirke 1,2

29053286

Roskilde Garden 3

81032211

Roskilde Golfklub 1

14772316

Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1

32640869

Roskilde Kulturforening 1

30163680

Roskilde Sports Petanque Club 3

27633994

Roskilde Vineyard 1,2

11637744

Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2

45942619

Rudolf Steiner-Skolen 3

22934511

Ryslinge Frimenighed 1,2

57101512

Ryslinge Valgmenighed 1,2

67050010

Rødding Frimenighed 1,2,3

20700211

Røde Kors 1,2

17040928

Røde Kors Hjemmet 3

34544298

Røde Kors Roskilde 3

38407791

Rønne Vineyard 1,2

33528507

Rønnede Golf Klub 1

15428376

Rådet for Grøn Omstilling 1

35297227

S/I Gudenå Hospice 1

18119897

S/I Museum Kolding 1

51227611

S/I Ringkøbing Fjord Museer 1

41634642

S/I Street Care 1

17877984

Samsø Festival Forening 1

17241893

Samsø Golfklub 1

29262403

SAND - De hjemløses landsorganisation 3

17975714

Sankt Petri Menighedsråd 1

29669287

Sankt Vincent Grupperne 1,2

30140834

Saralystkirken, Det Danske Missionsforbund, Guds Menighed 1,2

26662117

Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter 1,2

31705444

Sathya Sai International Organisation Danmark 1,2

10367816

Scleroseforeningen 1,2

58401617

Sct Knuds Golfklub 1

18650142

Sct Maria Hospice 1

17758640

Sdr Bork Nødhjælp 1,2

54168713

Sdr Dalby Menighedsråd 3

58850713

Sdr Nærå Valgmenighed 1,2

18088886

Sebberkloster Golfklub 1

34137021

Selskab for Bibelsk Arkæologi 1

34635846

Selskabet for Dansk Teaterhistorie 3

31955041

Selskabet Kjæden 3

26040159

Selskabet Til Udgivelse af Danske Mindesmærker 3

86717255

Selvejende Institution Betesda 1,2

40560017

Selvejende institution Kvie Sø Efterskole 1

29725748

Seniorer Uden Grænser - Landsrådet 3

58185728

Sex & Samfund 1,2

17738704

SGI-Danmark 1

28403240

Shir Hatzafon - progressiv jødedomi Danmark 1,2

75770219

Silkeborg Baptistmenighed 1,2

16287601

Silkeborg Krisecenter 3

17318500

Silkeborg Oasekirke 1,2

29029849

Silkeborg Ry Golfklub 1

27119719

SIND - Landsforeningen for psykisksundhed 1,2

33292066

SIND Ungdom 3

16878103

Sindal Golf Klub 1

66740013

Siri Guru Singh Sabha Copenhagen 1

59452517

Sjølundkirken 1,2

15865628

Skagens Kunstmuseer S/I 1,2

14351590

Skanderborg Golfklub 1

12526016

Skanderup Grundtvigske Vm 1,2

52868718

Skive Golfklub 1

29585881

Skjern Bykirke 1,2

12658435

Skohandler Karl Nissen & Søns Fond 3

34628858

Skole og Sundhedsprojekt Gambia - SOS Gambia 1

29339996

Skovbakken Basketball-afdeling 1

25294084

Skovbo Golf Klub 1

34400792

Skovgårdens Venner 3

34784418

Skovgaardens Venner 3

54354258

Skovlunde Frikirke 1,2

28384785

Skovshoved Roklub 3

18717700

Skt. Benedikts Stiftelse S/I 1,2

40116834

Skuespiller Pauli Rybergs fond 3

10534216

Skuespillerforeningen af 1879 1

38174886

Skyggebørn 1

28019130

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 1

31800099

Slagelse Baptist Menighed 1,2

30218434

Sletten Bådeklub 3

35609733

SMILFONDEN 1

33218001

Smith-Magenis Syndrom Forening 1

33328990

Smørum Golfklub 1

14618600

Sofie Rifbjerg Efterskole 1

56438416

Sofiefonden 3

48032710

Solgaven 3

14778012

Solrød Strand Badmintonklub 3

18870347

Somalisk Familieforening 1

25591186

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND 3

29060509

Soroptimist International Danmark 1

77274618

Sorø Golfklub 1

31811805

Sozialdienst Nordschleswig 3

35088415

Sozziparken v/søstrene Sozzis kultur og fritidsfond 3

18426811

Spedalskhedsmissionen 1,2

12262876

Spjald Idrætsforening 3

33272189

Spjald-Grønbjerg Musikforening 3

30903323

SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN 1

16861359

Sporvejshistorisk Selskab 1

25185927

Sri Sithi Vinayagar Temple 1,2

20054387

St.Alban's Church, Copenhagen 1,2

20493887

Stairway Danmark 1

44067374

Steen Allan Ahrenkiels Mindefond 3

32693342

Stensballegaard Golfklub 1

29577854

Stensved Gymnastikforening 3

44752719

Stevns Valgmenighed 1,2

26458242

STH-Servicehunde til Handicappede 1

30876164

Stiftelsen Georg Stages Minde 1

40991549

Stille Stunder 1,2

30046404

Stofskifteforeningen 1

20407816

Stomiforeningen COPA 3

26492084

Storkøbenhavnske Odd Fellow LogersHumanitære Fond 3

20904046

Strandkirkefællesskabet 1,2

58389617

Strandvejskirken 1,2

25872428

Struer Fri Fag- og Højskole S/I 1

18562472

Struer Golfklub 1

12627688

Studentergården Selvejende Institution 1

11873103

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1

21658308

Støtteforening for Hospicearbejde 3

21001341

Støtteforeningen f. Hospice Vangen 3

33976321

Støtteforeningen for "Hospice Kolding" i Sdr. Stenderup 3

32595057

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn 1

21721573

Støtteforeningen for Hospice-Center, Sydvestjylland 3

21973475

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland 3

33115075

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1

35422811

Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust 1,2

30729404

Støtteforeningen Hospice Djurslandog Strandbakkehuset 3

39894777

Støtteforeningen Lübker Friends 1,2

32183964

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda 1

33938276

Støttegruppen Ewiket Lehibret 3

29732884

Svanevig Hospice 3

43414542

SVEND ERIKSSONS FOND TIL BEVARELSEAF TRUEDE DYREARTER 3

41672870

Svend Haubergs Samling Selvejende Fond 3

61709711

Svendborg Golf Klub 1

34660212

Svendborg Håndboldklub 3

29189730

Svendborg kommune 3

83246359

Svendborg Museum 1

55256616

Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn 1,2

32858147

SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

32993575

Svovlstikkerne 1

27473822

Sydbornholms Privatskole 1

38968157

Sydhavsøernes KatteSOS 1

11924913

Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2

40812318

Sæby Baptistkirke 1,2

14063137

Sæby Golfklub 1

31736390

Søhøjlandets Kirke 1,2

43303813

Søllerød Golfklub 1

11747086

Sølund Musik Festival 1

32611362

Sønderborg Gardens Støttekreds 3

70102013

Sønderborg Golfklub 1

34540381

Sønderborg og Omegns Kattelaug 1

11611230

Sønderjydsk Hjælpefond 3

32251897

Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995 1

25944313

Sønderjyllands Golfklub 1

75420854

Sønderskovhjemmet 3

11578403

Søndervangs Boligfond 3

11726178

Søster og Verner Lipperts Fond 3

43110438

Tage Nørgaard og Ulrik Nørgaards Fond 3

27552765

Tandsundhed Uden Grænser 1

16282790

Tange Sø Golfklub 1

31705193

tanzibarn 1,2

29494622

Tariqa Burhaniya Dusuqiya Shazuliya 1,2

26908264

TC Sjælland selvejende institution 1

35318798

Team Rynkeby Fonden 1

29076553

terre des hommes, Danmark 1,2

41979216

Testrup Højskole 1

42727075

Thaikirken København 1,2

33566247

The Gospel Fellowship 1,2

41636173

The Health Watchers Association 1

33318391

The Why Foundation (Fond) 1

38205277

Thin Blue Line Denmark 1

86680114

Thise Friskole 1

43058916

Thorsted Frimenighed 1,2

70019612

Thy Pinsekirke 1,2

31733650

Thy Rock 1

21987883

Tibet Charity 1,2

12233779

Tolstrup-Stenum Friskole 3

32389430

Toreby sogns Forening og arkiv 3

50732118

Toreby-Grænge Boldklub 3

31740061

Tornby-Vidstrup Sognearkiv 3

32578101

Tove Birthe Jensens mindelegat Fond 3

32060145

Trapholtfonden 3

13770441

Treenighedskirkens Drengekor 3

16357693

Trehøje Golfklub 1

26888026

Trelleborg Golfklub Slagelse 1

33985339

Trianglen 1

15933577

Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2

34540489

TrygFondens Familiehus 1,2

32589367

Trykkefrihedsselskabet af 2004 3

41105860

Tullebølle Borgerforening 3

36283424

Tullebølle Centeret Vennekreds 3

30256727

Tullebølle Fritidspark 3

39584220

Tullebøllehallens Venner 3

40249001

Turning Tables Danmark 1,2

17494694

Tværkulturelt Center 1,2

68750113

Tylstrup Frikirke 1,2

34511675

Tyrkisk Islamisk Kulturforening (TIKF) - Selimiye Moske 1

31216230

Tyrkisk Kulturcenter Århus 1,2

31730678

Tyrkisk Kulturforening 1

38450727

Tysingehave Pleje- og Dagcenter 3

21538612

Tysk Reformert Kirke 1

31683246

Tænketanken Cevea 1

17389211

Tølløse Baptistmenighed 1,2

30446437

Tønder Festival Forening 1

10691028

Tønder Frikirke 1,2

15536497

Tønder Golf Klub 1

29189781

Tønder kommune 3

26456673

Tåstrup FC 3

59576410

Ubberup Højskole 1

51885511

Ubberup Valgmenighed 1,2

21053937

UCB Media 1

17632809

Udviklingshæmmedes Landsforbund 1

79075914

Ulandshjælp Fra Folk Til Folk - Humana People To People 1

28250479

Ungdommens Røde Kors 1

29352364

Unge for Menneskerettigheder 1

35452826

UNHCR FN´s Flygtningeorganisation 1,2

26108713

Vaccinationsforum 1

25951018

Vadum Menighed 1,2

16792810

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

36146125

Valgmenigheden Church of Love 1,2

68915716

Vallekilde Valgmenighed 1,2

34634459

Vallø Golfklub 1

65242710

Vanførefonden 3

29045550

Vangelystkontoen 3

28998619

Vanløse Frikirke 1,2

15778989

Varde Golfklub 1

62647728

Vartov Valgmenighed 1,2

83209313

VedvarendeEnergi 1,2

16871230

Vejen Golfklub 1

38551914

Vejle Golf Club 1

36850728

Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole 1

32704549

Vejle Oasekirke 1,2

17257579

Vejstrup Valgmenighed 1,2

34558825

Vendsyssel Frimenighed 1,2

13145016

Vendsyssel Kunstmuseum 3

45094316

Vendsyssels Historiske Museum 1

34561265

Vennekredsen 3

35279695

Vennekredsen v. Bækmarksbro Plejehjem 3

33549946

Venner til Friplejehjemmet BedstedThy 1

25048091

Ventilen Danmark 1

12186495

Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

32871240

Verdens Børns Velfærdsorganisation 1,2

78920610

Verdens Skove 1,2

72470915

Vesterbølle Efterskole 1

85031619

Vesterkirken 1,2

22254014

Vestermarkskirken, Grindsted 1,2

55842612

Vestfyns Golfklub 1

37355542

Vestfyns Hjemstavnsforening 3

39727773

Veteranfonden 1

34935114

Viborg Domsogns Kirkekasse 3

57567813

Viborg Golfklub 1

14940731

Viborg Idrætshøjskole S/I 1

85637428

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

21074845

Vig Festival 1

27853528

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1

44029545

Vita Amond Mortensens Velgørende Fond 3

30037677

Viva Danmark 1,2

36095474

Vojens Nagapoosani Amman Temple 1,2

17265474

Voldhøj Valgmenighed 1,2

13017859

Vordingborg kommune - AffaldPlus 3

64804928

Vraa Baptistmenighed 1,2

13251118

Vrå Valgmenighed 1,2

35104984

Værebro Golfklub 1

33923767

Værestedet 3

39571625

Værestedets Venner 3

16461350

VÅBENHISTORISK SELSKAB 3

38799606

With a Little Help 1

21246816

WIZO Danmark 1

26397448

World Animal Protection Danmark 1,2

26561779

World Diabetes Foundation 1,2

27103065

WSF 1

40781218

Wwf Verdensnaturfonden 1,2

20270802

Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

82688919

Youth For Christ Danmark 1,2

91631555

Ys Men International Region Danmark 1

40482512

Zoologisk Have i København 1,2

43702041

Zoologisk Museums Rejsefond stiftet af Kirsten og Bent Muus 3

10625408

Ældre Sagen 1

11687989

Øjenfonden 3

69838316

Øjenforeningen Værn om Synet 1,2

40777148

Øjenlæge Else Bruntses Fond 3

26101808

Ølgod Menighedscenter 1,2

26095077

Ølgod Valgmenighed 1,2

16177342

Ølstrup Friskole 3

17498681

Ørnehøj Golfklub 1

35173285

Øsal Ling - Lysets Have 1

25346750

Østens Assyriske Kirke (The Holy Apostolic Catholic Assyrian Church og the East) 1,2

28943083

Østervrå Frikirke 1,2

21250619

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

17462903

Åbenkirke 1,2

43190199

Åbenkirke København 1,2

27430821

Aabenraa Golfklub 1

15748885

Aabenraa Krisecenter 3

17302035

Aabybro Golfklub 1

30205596

AAGE V. JENSEN NATURFOND 1,2

68004713

Ågård Efterskole 1

11035612

Ågård Frimenighed 1,2

11030491

Aakjærselskabet 3

57933828

Aalborg Citykirke 1,2

16471615

Aalborg Golfklub 1

19338010

Aalborg Kloster 1

17804189

Aalborg Menighedscenter 1,2

28192444

Aalborg Valgmenighed 1,2

46983254

Aalborg Zoologiske Have 1

46014812

Århus Baptistmenighed 1,2

32595103

Aarhus Bykirke 1,2

11628214

Aarhus Golf Club 1

31119103

Aarhus Universitet 3

14111638

Århus Valgmenighed 1,2

39084686

Aarhus Vineyard 1,2

36248645

Aarhus Zonta 3

15778539

Aarhus Aadal Golf Club 1

14571337

Års Frikirke 1,2

17213695

Åskov Golfklub 1

69922716

Aaskov Rideklub 3