åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

  • Generelle fradrag for lønmodtagere (C.A.4.3.1)
  • Fradrag for særlige persongrupper (C.A.4.3.2)
  • Befordringsfradrag og -godtgørelse (C.A.4.3.3)
  • Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab (C.A.4.3.4)
  • Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A (C.A.4.3.5)  
  • Servicefradrag (C.A.4.3.6)
  • Beskæftigelsesfradrag og ekstra beskæftigelsesfradrag (C.A.4.3.7)
  • Jobfradrag (C.A.4.3.8)
  • Ekstra pensionsfradrag (C.A.4.3.9)

Se også

  • Se også afsnit C.A.2.2.3 om de generelle regler for fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)