Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL § 8 A
  • Godkendelse efter LL § 12, stk. 3
  • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2, og § 3, stk. 1, litra g
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2022 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Fradraget kan højst udgøre 17.200 kr. i 2022. I 2023 udgør det maksimale fradrag 17.700 kr.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra g.

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i 2022 at modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra g.

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g.

Foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller § 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt

10021936

Fregatten Jylland 1

10021979

Ghana Venskab 1

10158605

Morsø Golfklub 1

10295203

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

10305217

FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904 1

10362911

Det Kgl Vajsenhus 3

10367816

Scleroseforeningen 1,2

10384389

FUGLEVÆRNSFONDEN 1,2

10394228

Hjerteforeningen 1,2

10455537

CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) 1

10526094

Areopagos Danmark 1,2

10534216

Skuespillerforeningen af 1879 1

10547709

Ellen Wulffs Mindefond Til Fordel for Amatørmusikken i Danmark 3

10619807

AIDS-Fondet 1,2

10625408

Ældre Sagen 1

10634792

Børns Vilkår 1,2

10688302

Handicappede Børns Ferier 1

10691028

Tønder Frikirke 1,2

10710170

Hjørring Golfklub 1

10734312

Ribe Kunstmuseum 1

10788714

Danske-Seniorer 1

11035612

Ågård Frimenighed 1,2

11038719

Klim Valgmenighed, Fælleskredsen 1,2

11039928

Lemvig Valgmenighed 1,2

11233716

Aulum Vinding Vind Valgmenighed 1,2

11428010

Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg 1

11451772

Operation Mission 1,2

11560636

Fonden Rednings Teknisk Samling 3

11577741

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

11577806

Lægeforeningens Forskningsfond 3

11578403

Søndervangs Boligfond 3

11589790

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 3

11591302

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

11591434

Den Kongelige Livgardes Fond 1

11598331

Hustømrerforeningen af 1691 1

11600441

Refugiefonden- Løgumkloster Løgumkloster Refugie 3

11608736

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1

11611230

Sønderjydsk Hjælpefond 3

11614841

Bystævneparkens Venner 3

11617808

Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1,3

11620183

Borgervennens Sociale Fond 1

11625134

Dyrenes Dags Komite 3

11625177

Fynsk Frimureres Fond St. Joh. Logen Maria Til De Tre   Hjerters Velfærdsfond 3

11625339

Fonden "En God Start i Livet 1

11628214

Aarhus Golf Club 1

11630405

Overlæge Dr. Med. Einar Geert-Jørgensen og Hustrus Legat Administrator Ulrik Ibfelt 3

11637744

Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2

11637930

De Smaa Glæders Legat 3

11641849

Danske Flyveres Fond 3

11645348

Inge Sørensens Kattehjems Fond 3

11650198

Alternativfondet 3

11650244

Hestens Værns Fond Til Fordel for Foreningen Hestens Værn 1

11656706

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Sangere 3

11660533

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

11678645

FONDEN DANMARKS FLYMUSEUM 1

11681190

Karma Kadjy  Skolen 1

11682073

Herlufsholm-Fonden 3

11687989

Øjenfonden 3

11692834

Bevaringsfonden for Svaneke. 3

11706479

Foreningen Kong Haakons Kirkes Venner 3

11707386

Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 1

11724078

Generalmajor P M Knudsen og Hustrus Legat Til Fordel for Trængende Enker Eller Døtre 3

11726178

Søster og Verner Lipperts Fond 3

11726208

Refugiets Venners Støttekreds 3

11747086

Sølund Musik Festival 1

11778712

Dyreværneforeningen Svalen 3

11802990

Danmarks Bløderforening 1,2

11827012

Døveforeningen af 1866 3

11863418

Ordet og Israel 1,2

11873103

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1

11881815

Dansk Kennel Klub 1

11888690

Open Air Concert 1

11915116

Odd Fellow Ordenen, Den uafhængigeStorloge for Kongeriget Danmark   I.O.O.F 3

11924913

Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2

11947018

DSB Ejendomme 3

11977391

Kirkefondet 1,2

11986293

Fredningsnævnet for Århus Amt 3

12061323

Rødovre Kommune Pensionsafdelingen 3

12125828

FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKASSTIFTELSEN 1,2

12128398

Lemvig Golfklub 1

12186495

Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

12233779

Tolstrup-Stenum Friskole 3

12235607

Nibe Festival 1

12237332

Foreningen Til Gamle Bygningers   Bevaring 3

12259670

Hjerneskadeforeningen 1,2

12262876

Spjald Idrætsforening 3

12526016

Skanderup Grundtvigske Vm 1,2

12588690

Cafè Parasollen Aalborg 3

12610572

Odense Zoologiske Have 1,3

12627688

Studentergården Selvejende Institution 1

12658435

Skohandler Karl Nissen & Søns Fond 3

12765665

Svendborg kommune - Solcelle Anlæg 3

12771975

ADHD-Foreningen 1

12836384

Kaj Lykke Golfklub 1

12853629

Tønder kommune solcelleanlæg 3

12917902

Kræftafdelingens Forskningsfond,  Aarhus Universitetshospital 3

12921047

Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2

12984286

Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg 1

13017859

Vordingborg kommune - AffaldPlus 3

13018006

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 1

13025150

King Baudouin Foundation 1

13035598

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2

13049610

Balle Valgmenighed 1,2

13063117

Fonden Menighedsplejen i Danmark 1,2

13093113

Danske Døves Landsforbund 1

13145016

Vendsyssel Kunstmuseum 3

13251118

Vrå Valgmenighed 1,2

13290717

Odense Golfklub 1

13375097

Københavns Bibeltrænings Center 1,2

13448000

Frikirken En Åben Dør 1,2

13494517

Morsø Frimenighed 1,2

13611084

Drys Ind 3

13680515

Odder Grundtvigske Valgmenighed 1,2

13729107

Global Aktion 1

13738610

Kiropraktik & sundhed 3

13932786

Frederikssund Golfklub Egelundsgården 1

14063137

Sæby Golfklub 1

14111638

Århus Valgmenighed 1,2

14268235

Ok-Fonden 3

14279504

City Kirken 1,2

14351590

Skanderborg Golfklub 1

14571337

Års Frikirke 1,2

14618600

Sofie Rifbjerg Efterskole 1

14687572

HUSET-frivilligcenter og selvhjælpVejen 1

14723692

Mission Øst 1,2

14738045

Landsforeningen Praktisk Økologi 1

14772316

Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1

14791418

Osted Valgmenighed 1,2

14915508

Karen Blixen Museet,(Rungstedlund Fonden) 1

14933999

Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2

14940731

Viborg Idrætshøjskole S/I 1

15009284

Alzheimerforeningen 1,2

15023279

Løkken Golfklub 1

15063610

Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2

15428376

Rådet for Grøn Omstilling 1

15448601

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2

15500301

MENIGHEDSFAKULTETET 1,2

15503009

Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2

15536497

Tønder Golf Klub 1

15654031

Dansk Kræftforskningsfond 3

15656239

Golfklubben Lillebælt 1

15746513

Kofoeds Skole 1,2

15748885

Aabenraa Krisecenter 3

15777885

Fjellerup Valgmenighed 1,2

15778032

Hirtshals Golfklub 1

15778539

Aarhus Aadal Golf Club 1

15778989

Varde Golfklub 1

15796146

Danmarks Jægerforbund 1

15815000

Krishnabevægelsen/Iskcon 1,2

15815345

Efterskolen Alterna 1

15853077

Norddjurs Golfklub 1

15865628

Skagens Kunstmuseer S/I 1,2

15928492

Jelling Golfklub 1

15933577

Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2

15955899

Evangelisk Alliance i Danmark 1

16002933

Give Golfklub 1

16015385

Bethlehemsfællesskabet 1,2

16020648

Forældre og Sorg 1

16023191

Muslim Cultural Institute 1

16064696

DANMARKS NATURFOND 3

16079243

Ikast Golf Club 1

16081078

Fonden for Gymnastikhøjskolen i   Ollerup 1

16087785

Kalø Golf Club 1

16156345

Osteoporoseforeningen 1

16162205

Frederikshavn Golfklub 1

16177342

Ølstrup Friskole 3

16220809

Copenhagen Community Church 1,2

16238112

Fyns Døveforening 3

16263893

Fredericia Golf Club 1

16278246

Kattegatcentrets Driftsfond 1

16282790

Tange Sø Golfklub 1

16283142

Foreningen Srcm 1

16287601

Silkeborg Krisecenter 3

16304042

Hjortespring Golfklub 1

16344540

Idrætsskolerne Ikast S/I 1

16357693

Trehøje Golfklub 1

16400092

Professor dr.med. Fritz Kauffmanns Forskningsfond 3

16460400

Mollerup Golf Club 1

16461350

VÅBENHISTORISK SELSKAB 3

16471615

Aalborg Golfklub 1

16569631

Annelise & Gunnar Dransfeldts Fond 3

16641197

Nyreforeningens Forskningsfond 3

16701033

IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims S/I 1,2

16704105

Rold Skov Golfklub 1

16717703

Brunstad Kristne Menighed, København 1,2

16792810

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

16800074

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende 1

16829110

Pinsekirken København Administration 1,2

16861359

Sporvejshistorisk Selskab 1

16867691

Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1

16871230

Vejen Golfklub 1

16881171

Foreningen Spiseforstyrrelser og  Selvskade 1,2

16917338

Danske Slægtsforskere 1

16921289

Landsorganisationen KRIS 1

17010077

Medecins Sans Frontieres/Læger Uden Grænsers Fond 1,2

17012177

Dansk Balkan Mission 1,2

17025643

Bornholms Kunstmuseum 3

17040499

Dansk Missionsråd 1,2

17040928

Røde Kors Hjemmet 3

17065890

Kræfter til Kræft 3

17083082

Landsbyfonden 1

17110918

Idrætsforeningen Skjold Fodboldafd 3

17125605

Den Selvejende Institution Aqua Silkeborg 1

17164600

Brande Golfklub/v Jette Skott Kristensen 1

17213695

Åskov Golfklub 1

17232932

HjerneSagen - Landsforeningen for mennesker ramtaf blodprop eller blødning i hjernen 1,2

17257579

Vejstrup Valgmenighed 1,2

17265474

Voldhøj Valgmenighed 1,2

17302035

Aabybro Golfklub 1

17318500

Silkeborg Oasekirke 1,2

17366432

Hals Golf Klub 1

17389211

Tølløse Baptistmenighed 1,2

17420291

Kræftforeningen Tidslerne 1

17455419

Luthersk Missionsforening 1,2

17462903

Åbenkirke 1,2

17466372

International Harvest  Christian Center 1,2

17475428

Diakonhøjskolen i Århus 1

17482300

Odder Frimenighed 1,2

17494694

Tværkulturelt Center 1,2

17498681

Ørnehøj Golfklub 1

17501682

Fonden Skandinavisk Børnemission /Children's Mission, Denmark 1,2

17505718

FONDEN LYSGLIMT 1

17543407

OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2

17555200

Fonden for Randers Regnskov 1

17589415

Bornholms Højskole 3

17632809

Udviklingshæmmedes Landsforbund 1

17678000

Foreningen DC-3 Vennerne 1

17738704

SGI-Danmark 1

17754114

De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg 1

17758640

Sdr Bork Nødhjælp 1,2

17765639

Landsforeningen Huntingtons Sygdom 3

17775901

Astma-Allergi Foreningen 1

17804189

Aalborg Menighedscenter 1,2

17837605

ARKEN Museum for Moderne Kunst 1

17859994

Retten Til Liv 1,2

17862073

Jelling Musikfestival 1

17877984

Samsø Festival Forening 1

17975714

Sankt Petri Menighedsråd 1

18010011

Løgumkloster Refugium

18088886

Sebberkloster Golfklub 1

18097044

Bibel og Missionscentret 1,2

18119897

S/I Museum Kolding 1

18136619

Børkop Højskole 1

18140691

Fibromyalgi- & Smerteforeningen 1,2

18191288

Foreningen Agape 1,2

18203928

Dansk Blindesamfund 1,2

18210851

Fonden Settlementet på Vesterbro 1

18227916

Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2

18243717

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

18276933

AMIS - A More Inclusive Society 1,2

18303140

Kristensamfundet i Danmark 1,2

18342103

Odense Eventyr Golf Klub 1

18355590

Dansk Oftalmologisk Selskab 3

18403498

Børnecancerfonden 1,2

18426811

Spedalskhedsmissionen 1,2

18471914

Museum Sydøstdanmark 1

18539802

Driftsfonden Fjord- og Bæltcentreti Kerteminde 1,2

18562472

Struer Golfklub 1

18623072

Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2

18650142

Sct Maria Hospice 1

18717700

Skt. Benedikts Stiftelse S/I 1,2

18724413

Danske Kirkers Råd 1,2

18870347

Somalisk Familieforening 1

18939339

Fredensborg Golf Club 1

18967006

DanskOase 1,2

19053393

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark 1,2

19086291

Odd Fellow Ordenens Børnefond af  1994 3

19102785

Alivekirken 1,2

19136949

Kristelig Handicapforening 1,2

19152502

Fonden Troens Bevis 1

19152812

Baptistkirken Nørresundby - Vodskov 1,2

19164233

Hjarbæk Fjord Golf Klub 1

19174883

Psykiatrifonden 1,2

19185214

Horsens Pinsekirke 1,2

19291804

Fonden for Børn og Unge Med       Muskelsvind - Børnefonden 3

19307646

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1

19314278

City Kirken v/Philip Dupont 1,2

19338010

Aalborg Kloster 1

19355616

Dansk Dyreværn Aalborg 3

19379981

Ronald Mcdonald Børnefond 1

19426904

Harre Vig Golfklub 1

19454096

Hammel Golf Klub 1

19478297

Det Islamiske Trossamfund På Fyn 1

19594939

Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1

19596915

Copenhagen Business School  Handelshøjskolen 3

19688828

Bering Valgmenighed 1,2

19729532

Odd Fellow Loge nr 99 Mentor`s    Humanitære Fond Til Fordel for Børn i Ulande 3

19746089

Nanny Jacobsens Fond 3

19766586

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

19891275

Græsted Frikirke 1,2

19961486

Fonden Martinus ÅndsvidenskabeligeInstitut 1

19981495

Nordborg Golfklub 1

19989232

ME/CFS Foreningen 1

20054387

St.Alban's Church, Copenhagen

20074035

Adra Danmark 1,2

20078634

Landsforeningen for Marfan Syndrom 1,2

20101377

Farsø Efterskole 1

20103388

Foreningen Hus Forbi 1

20191813

Esbjerg Golfklub 1

20248815

Landsforeningen for cerebralparese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 1,2

20270802

Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

20356731

PlanBørnefonden 1,2

20390980

Endometriose Fællesskabet 1,2

20407816

Stomiforeningen COPA 3

20423390

Pinsekirken Amager 1,2

20446897

Eva & Henry Frænkels Mindefond 3

20493887

Stairway Danmark 1

20503270

Open Doors 1,2

20546271

Fonden Oluf Høst Museet 3

20553413

Dansk Folkehjælp 1,2

20575794

Landsforeningen Til Bekæmpelse af Hjernesygdomme 3

20615915

Lungeforeningen 1,2

20667494

Foreningen Familier med kræftramte børn 1,2

20669411

Dansk Skytte Union 1

20699310

Dansk Flygtningehjælp 1,2

20700211

Røde Kors 1,2

20741236

København Vineyard 1,2

20786213

Egmont H Petersens Kollegium 1

20825936

Hornbæk Golfklub 1

20843012

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

20904046

Strandkirkefællesskabet 1,2

20930942

O.C.D. Foreningen 1

20934506

Depressionsforeningen 1,2

20965487

Hospice Vangen S/I 3

21053937

UCB Media 1

21074845

Vig Festival 1

21174491

Gigtramte Børns Forældreforening 1

21206296

Dyrenes Venner 1

21246816

WIZO Danmark 1

21250619

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

21299014

Dansk Boldspil-Union 1

21314307

Colitis - Crohn Foreningen 1

21353736

Nexø Frikirke 1,2

21358010

Louisiana Museum/ Louisiana-Fonden 3

21400572

Fonden Projekt Udenfor 1,2

21418870

Merkur Fonden 1,2

21438871

Dansk Brystkræft Organisation 1

21457434

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

21522945

Kristent Pædagogisk Institut 1,2

21538612

Tysk Reformert Kirke 1

21539414

Amnesty International Dansk Afd 1,2

21596515

Holstebro Valgmenighed 1,2

21658308

Hospice Fyn Støtteforening 3

21670995

Islamisk Kultur- og  Undervisningscenter i Danmark Dikev Fonden 1

21707414

Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1,2

21841749

Frikirken International Church 1,2

21973475

Støtteforeningen for  HospiceSønderjylland 3

21983233

Benalisafonden 3

21987883

Tibet Charity 1,2

22139118

Nationalmuseet 3

22167812

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1

22254014

Vestermarkskirken, Grindsted 1,2

22934511

Ryslinge Frimenighed 1,2

23072513

LGBT+ Danmark, Landsforeningen forbøsser, lesbiske, biseksuelle og  transpersoner 1

23190419

Børnesagens Fællesråd 1,3

23253410

Den Internationale Højskole 3

23278219

Glud Museum 3

23309114

Dansk Skoleforening for Sydslesvig 3

23352311

Børnenes Kontors Sekretariat 3

23623218

Nivaagaards Malerisamling 1

23708817

Mellerup Valgmenighed 1,2

23859319

Foreningen Ørslev Kloster 1

24669416

Herning Valgmenighed 1,2

25048091

Ventilen Danmark 1

25073592

Gallo Kriserådgivning S/I 1,2

25085396

New Life Outreach Danmark 1,2

25092414

Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm 1

25102827

Fonden for Henne,Kvong,Lunde, Lydum,Lønne,nr. Nebel og Ovtrup Sogne 3

25115120

Benniksgaard Golf Klub 1

25145984

Din Frikirke - Missionsforbundet iHaderslev 1,2

25185927

Sri Sithi Vinayagar Temple 1,2

25191501

Danmission 1,2

25261208

Kolding Kirkecenter 1,2

25277910

Migræne & Hovedpineforeningen 1

25294084

Skovbo Golf Klub 1

25300823

Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I 1

25318382

Børns Voksenvenner 1

25346750

Østens Assyriske Kirke (The Holy Apostolic Catholic Assyrian Church og the East) 1,2

25361547

Benediktinerinderne af den helligeLioba 1,2

25364112

Cyklistforbundet 1

25514386

JÆGERNES NATURFOND 1

25591186

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND 3

25605594

Kronjyllands Frimenighed 1,2

25612485

Den Jyske Sangskole 3

25627997

Børne- og UngdomsOase 1,2

25708679

Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

25735072

Landsforeningen Downs Syndrom 3

25801792

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

25813685

Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed 1,2

25825012

Den Selvejende Institution Sos Børnebyerne, Danmark 1,2

25838041

Fanø Vesterhavsbad Golfklub 1

25854748

4H 3

25855116

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

25909429

Israelsmissionens Unge 1

25944313

Sønderjyllands Golfklub 1

25951018

Det Danske Missionsforbund Betesda Vadum Kirkecenter 1,2

26007216

Høve Valgmenighed 1,2

26040159

Selskabet Til Udgivelse af Danske Mindesmærker 3

26095077

Ølgod Valgmenighed 1,2

26101808

Ølgod Menighedscenter 1,2

26108713

Vaccinationsforum 1

26179041

Alfred Christensen og hustru Ellen Marie Augusta Christensen Fond 3

26378028

Limfjordsmuseet Løgstør 1

26397448

World Animal Protection Danmark 1,2

26401739

Angstforeningen 1

26414520

Forening Evangelist 1,2

26422728

Frikirken Randers 1,2

26456673

Tåstrup FC 3

26458242

STH-Servicehunde til Handicappede 1

26487013

International Media Support (IMS) 1

26492084

Storkøbenhavnske Odd Fellow LogersHumanitære Fond 3

26540259

Folkekirkens Cafe & Dagligstue 3

26544149

Bofællesskabet Valmuen 3

26548314

Bryd Tavsheden 3

26561779

World Diabetes Foundation 1,2

26576709

Aktiv Mission 1

26581370

Djursland Folkehøjskole 1

26623928

Museum Jorn 1

26662117

Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter 1,2

26694450

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

26744105

International Christian Community 1,2

26753775

NYT LIV 1,2

26765730

Den Almennyttige Støttefond af 2.2.2002 1

26815509

Københavnerkirken 1,2

26820901

Fårevejle Frimenighed 1,2

26824613

Himmelbjerg Golf Club 1

26827531

Jesus Centre For All Nations 1,2

26888026

Trelleborg Golfklub Slagelse 1

26908264

TC Sjælland selvejende institution 1

26917425

Foreningen Børnelejren på Langeland 1

26960568

Herning Golf Klub 1

26960959

Make-A-Wish Danmark 1,2

26965926

Pinsekirken Nyt Håb 1,2

26966019

International City Baptist Church 1,2

26969611

Birkemose Golf Club 1

27059112

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2

27093612

Kfuk's Sociale Arbejde 1,2

27102409

Kolding Valgmenighed 1,2

27103065

WSF 1

27104029

Dansk Shiamuslimsk Trossamfund 1

27119719

SIND - Landsforeningen for psykisksundhed 1,2

27123112

Børn & Tro 1,2

27150632

Danske Hospitalsklovne 1,2

27156126

Foreningen for Rygsøjlegigt og    Morbus Bechterew 3

27166148

Herning Frikirke 1,2

27171133

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster 3

27213308

GAME 1

27220010

Betania KirkeCenter Blåhøj 1,2

27236014

Pinsekirken - Rudkøbing 1,2

27243568

Hedensted Golfklub 1

27313566

Fonden for Socialt Ansvar 1,2

27315135

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

27336604

Red Barnet Ungdom 1

27354289

Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd 1,2

27390684

Alfa-1 Danmark 1

27410642

Eglise Protestante Baptiste  v/Kouassi-Zessia 1

27420451

Kong Frederik Vii S Stiftelse 3

27422810

Danske Baptisters Spejderkorps 1

27430821

Aabenraa Golfklub 1

27473822

Sydbornholms Privatskole 1

27476201

F I B C 1,2

27493416

Missionsforbundets Kirke i Osted 1,2

27534570

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

27544819

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2

27552765

Tandsundhed Uden Grænser 1

27554687

Dansk Myelomatose Forening 3

27569102

Ringsted Frikirke 1,2

27578144

Luthersk Missions Børn og Unge 1

27582435

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

27584748

Randers Fjord Golfklub 1

27633994

Roskilde Vineyard 1,2

27656056

FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT 3

27708099

Dansk Vietnamesisk Forening 1

27746055

Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2

27755070

Landsforeningen Multipel System Atrofi 1,3

27776647

Engholmlegatet 3

27786901

Liselundfondet

27853528

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1

27884954

Orkesterefterskolen 1

27931111

Farsø-Trængstrup Frimenighed 1,2

27983995

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden 1,2

27992285

Ingeniører uden Grænser 1

28012470

Center for Ungdomsstudier 1

28018754

Børn i Afrika 1,2

28019130

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 1

28192444

Aalborg Valgmenighed 1,2

28198477

Europe Harvest Center 1,2

28211031

Arresødal Hospice 3

28223692

Frikirkenet 1

28232101

Foreningen Eurolife 1,2

28240392

Københavns Familiekirke S/I 1,2

28240430

Center for politiske studier 1,2

28250479

Ungdommens Røde Kors 1

28367201

HospiceSønderjylland 3

28384785

Skovshoved Roklub 3

28403240

Shir Hatzafon - progressiv jødedomi Danmark 1,2

28422067

FONDEN ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED 1

28433328

Folkedans Danmark Fonden 3

28442548

Danske Baptisters Kvindenetværk 1

28507291

Frederikssund Frimenighed 1,2

28599013

Kammermusikfor af 1911 3

28622643

Anker Fjord Hospice 3

28637314

Lions Danmark 1,2

28829477

Hospice Forum Danmark 1,2

28876343

Prostatakræftforeningen 1,2

28943083

Østervrå Frikirke 1,2

28944381

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

28960972

Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1,2

28970471

Kronprinsesse Mary's Hjertefond 3

28997507

Dansk Søredningsselskab 1

28998619

Vanløse Frikirke 1,2

29029849

Silkeborg Ry Golfklub 1

29045550

Vangelystkontoen 3

29047650

Anima 1

29059330

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland 1

29059608

Haze over Haarum - Harboøre Musikfestival 1

29060509

Soroptimist International Danmark 1

29068704

Kirkecenter Livets Kilde 1,2

29073910

Naturhistorisk Museum 1

29076553

terre des hommes, Danmark 1,2

29078718

Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem 1

29086052

OneSchool Global - Copenhagen Campus 1

29097267

Over Jerstal Fodboldklub 3

29109540

Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1

29115974

Hospicefonden Danmark 3

29146721

Fonden Det Tredie Testamente /    The Third Testament Foundation 3

29189730

Svendborg kommune 3

29190941

Region Nordjylland 3

29235899

Baobab Fonden 1

29261083

PowerKirken 1,2

29262403

SAND - De hjemløses landsorganisation 3

29281122

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

29339996

Skovbakken Basketball-afdeling 1

29348405

Hospice Limfjord 3

29352364

Unge for Menneskerettigheder 1

29376514

Gigtplejehjemmet 3

29396612

Hillerød Golfklub 1

29439915

Caritas Danmark 1,2

29489491

Mindelegat efter Kirsten og Hans  Rasmussen Falster 3

29491585

Gabriel Jensens Ferieudflugter 3

29494622

Tariqa Burhaniya 1,2

29507929

Barløseborg Golfklub 1

29545936

Mariager Højskoles Supportklub 1

29563497

BørnSulter 1,2

29577854

Stensved Gymnastikforening 3

29579865

Randers Alevi Kultur Center 1

29585881

Skjern Bykirke 1,2

29587027

Den Kristne Forsamling 1

29646503

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

29659060

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

29669287

Sankt Vincent Grupperne 1,2

29673845

møn golfklub 1

29681309

Radiohistorisk Forening Ringsted 3

29710694

Golf Club Harekær 1

29726140

Karmapa Trust 1,2

29732884

Svanevig Hospice 3

29733333

Dansk Kherware-Mission 1

29745552

KFUM Spejderne Immervad Gruppe 3

29753075

Kristent Center Midt-Vest 1,2

29815607

IDRÆTS- OG KULTUR FONDEN SYDVEST 1

29867402

Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) 1,2

29874263

Danish Muslim AID 1,2

29876738

Enable 1,2

29888051

Bornholmerkirken 1,2

29908850

Brdr. Jensens Studielegat 3

29951519

Korskirkens Baptistmenighed 1,2

29986940

Ishøj Kulturhus 1

29998248

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1

30000269

Helle Plejecenters Venner 3

30002008

Døves Frikirke 1,2

30026144

Mission Aviation Fellowship Danmark 1,2

30037677

Viva Danmark 1,2

30046404

Stofskifteforeningen 1

30046412

Dansk Dyreværn 3

30047923

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

30132564

Bibellæser Ringen i Danmark 1,2

30140834

Saralystkirken, Det Danske  Missionsforbund, Guds Menighed 1,2

30145348

GirlTalk.dk 1

30163680

Roskilde Sports Petanque Club 3

30205596

AAGE V. JENSEN NATURFOND 1,2

30213734

International Church of Copenhagen 1,2

30218434

Sletten Bådeklub 3

30224981

Aktiv Faster 3

30227085

Holstebro Oasekirke 1,2

30231678

Tyrkisk Kulturforening 1,2

30256727

Tullebølle Fritidspark 3

30288343

Den Albanske Troessamfund i Danmark 1

30292103

Danmarks Traktormuseum 3

30322126

Den Danske Nationalkomité for United World Colleges (United World Colleges Danmark) 1

30328361

International Aid Services Denmark 1,2

30334671

Jesu Hjerte Menighed

30343344

Foreningen nyt Hesteliv 1

30392752

Randers Sejlklub 3

30425162

Københavns Højskoleforening 3

30446437

Tønder Festival Forening 1

30464192

Kvisten 1

30473221

Havrebjerg Valgmenighed 1,2

30479165

De Hjemløses Venner 3

30573714

Evangelieforsamlingen 1,2

30647149

KIU - Patientforening Kræft I Underlivet 1,2

30688023

Child Care Denmark 1,2

30729404

Støtteforeningen Hospice Djurslandog Strandbakkehuset 3

30740947

Døves Idrætsklub DAN 3

30742427

Luthersk Missionsforening Lolland-Falster Afdeling 1,2

30759818

Foreningen for Transcendental Meditation 1

30770803

Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1

30772962

Holstebro Baptistmenighed 1

30774337

Refugees Welcome 1

30791630

Den Levende Guds Kirke 1

30814649

Hellig Kors Klosters Fond 1

30865219

International Medical Cooperat Comm 1

30869990

Islamisk Forum 1,2

30876164

Stiftelsen Georg Stages Minde 1

30887387

Café Exit 1

30903323

SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN 1

30950933

Nordsjællands Jernbaneklub 1

31036496

Møltrup Optagelseshjem 3

31116511

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

31119103

Aarhus Universitet 3

31172969

FONDEN DANWATCH 1,2

31216230

Tyrkisk Kulturcenter Århus 1

31226651

Frikirken i Fjerritslev 1,2

31229626

Gideonitterne i Danmark 1

31306833

LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS 1

31351901

Landsforeningen Spor 1

31408261

Fonden Tarab Institute International 1,2

31443962

Diabetesnetværket Humleboet2008 1

31484332

Den almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark 1

31508002

Broderbaandet af 17. April 1917 1

31546982

Foreningen Wonderfestiwall 1

31548527

Nordsjællands Valgmenighed 1,2

31566592

Apostolsk Kirke Randers 1,2

31644909

Galten Valgmenighed 1,2

31658802

Dansk Islamisk Trossamfund 1,2

31679001

Foreningen Tænketanken Concito

31683246

Tænketanken Cevea 1

31683688

Nyapostolsk Kirke i Danmark 1

31696011

PARASPORT AARHUS 3

31703220

Københavns Mødelokaleforening 1,2

31703239

Luthersk Missionsforening Vestjylland afd. 1

31703263

Mission Danmark 1,2

31704030

Luthersk Missionsforening Østjyllands afdeling 1

31704073

Dansk Teltmissions Menighed 1

31705193

tanzibarn 1,2

31705207

Kærlighedens Missionærer 3

31705290

Forn Sidr - Asa- og  Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

31705347

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

31705444

Sathya Sai International Organisation Danmark 1,2

31705525

Liberal katolsk kirke i Danmark 1,2

31715105

Børneulykkesfonden 1,2

31723876

Den Selvejende Institution Naturama 1,2

31729068

Kattehjemmet Bæklunds Venner 3

31730678

Tyrkisk Kulturforening 1

31731003

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 3

31733650

Thy Rock 1

31736390

Søhøjlandets Kirke 1,2

31737176

Luthersk Missionsforenings afdeling Sønderjylland-Fyn 1

31740061

Tornby-Vidstrup Sognearkiv 3

31757320

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark 1,2

31793025

Byens Valgmenighed 1,2

31799430

Fejø-Fonden 3

31799856

Foreningen Cancerramte Børn 1

31800099

Slagelse Baptist Menighed 1,2

31800188

Kristent Fællesskab Odense 1,2

31811805

Sozialdienst Nordschleswig 3

31822084

Filskov Friplejehjem 3

31830567

Den Vietnamesiske Kulturforening 1

31841178

100 % for Børnene 1

31844894

IKCB Vejle 1

31908701

Fremtid og Håb 1,2

31920124

Foreningen Det Sociale Netværk 1

31920930

MOSAIK 1,2

31951860

Dyrenes Alliance 1

31955041

Selskabet Kjæden 3

31957400

Fonden til støtte for danske soldater i internationale militæremissioner 1,2

31999057

Foreningen Ethiopiens Børn 1

32009085

Hospice Sjælland Støtteforening 3

32034063

Musik i Lejet 1

32036333

Hjernebarnet 1

32041701

Center for Visdom og Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling 1,2

32043542

Kembujeh School friends 1

32060145

Trapholtfonden 3

32096050

EMMAUS FONDEN 1

32107699

Tyrkisk Kulturforening Hedehusene 1

32122302

Lyngbygård Golf Klub 1

32165915

Birkebjergkirken Det Danske Missionsforbund 1,2

32167624

Den Kinesiske Kirke i København 1,2

32183964

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda 1

32220541

Naya Jiwan 1,2

32225071

Luthersk Missionsforening Bornholm 1

32250181

Taiipying Juefaan Thanh Namusanze 1,2

32251897

Sønderjyllands Dyreværnsforening  af 1995 1

32370756

Gospel Outreach 1,2

32376096

Greater Love 1,2

32387306

Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

32410820

Hedensted Valgmenighed 1,2

32414982

Foreningen for ATAKSI / HSP 3

32471811

Det Jyske Musikkonservatorium 3

32482260

Foreningen Assist 1,2

32486193

Himalayan Project 1

32516319

Jaffaria Education Center 1,2

32568025

Eventure - forening for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1

32571530

Foreningen Vægterne 1,2

32573371

fødevareBanken 1

32577199

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

32578101

Tove Birthe Jensens mindelegat Fond 3

32595057

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn 1

32595103

Aarhus Bykirke 1,2

32601286

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening 1,2

32624952

Herning Kirkes Drengekors Fond 1

32640869

Roskilde Kulturforening 1

32689760

Den selvejende Institution Museum Vestsjælland 3

32692702

Horsens Valgmenighed 1,2

32693342

Stensballegaard Golfklub 1

32704549

Vejle Oasekirke 1,2

32725945

Foreningen Globalnyt 1

32788866

Guldberg-Plan 3

32804799

Ledreborg Palace Golf Club 1

32858147

SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

32869521

Automobil Sports Klubben Hedeland 3

32871240

Verdens Børns Velfærdsorganisation 1,2

32907326

Hobro Golfklub 1

32908691

Assentoft Frikirke 1,2

32913938

Danmarks Veteraner 1

32921264

Københavns Moske 1,2

32939511

FONDEN DANSKE VETERANHJEM 1,2

32985408

Agerskov Valgmenighed 1,2

32993575

Svovlstikkerne 1

33015402

Parohia Ortodoxa Româna din Copenhaga 1,2

33026803

Foreningen Fair Dog 1

33099339

Ateistisk Selskab 1

33115075

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1

33182767

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

33216750

Foreningen Ådalen Retræte 1,2

33218001

Smith-Magenis Syndrom Forening 1

33234694

LittleBigHelp 1,2

33247257

FONDEN SAGNLANDET LEJRE,  HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER 1

33288379

Mercy Outreach Danmark 1

33292066

SIND Ungdom 3

33308418

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 3

33317328

Dyreværnet 1

33318391

The Why Foundation (Fond) 1

33328990

Smørum Golfklub 1

33393873

KLIMAFONDEN 1,2

33436076

Frihavnens Venner 3

33452721

Kvindelige Kunstneres Samfund 3

33485301

Egmont Højskolen 3

33528507

Rønnede Golf Klub 1

33529171

Eyup Sultan Moske 1,2

33545819

DcH-Svendborg 3

33549946

Venner til Friplejehjemmet BedstedThy 1

33566247

The Gospel Fellowship 1,2

33631316

Den Ortodokse Kirke i Danmark  Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

33653786

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte 1

33696337

Den almennyttige velgørende forening Håb for Alle 1,2

33764510

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

33788673

Mariagerfjord Golfklub 1

33797990

Gurdwara Copenhagen 1,2

33812213

Det Danske Sangselskab 3

33836767

Chin Baptist Church Ringe 1

33842007

Danish Friends of Animals 3

33843453

Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel Sogne 3

33848048

Chin Baptist Church, Esbjerg (CBC- Esbjerg) 1,2

33848072

Patientforeningen Lungekræft 1,2

33848617

Dansk Tyrkisk Forening 1

33854536

Humanistisk Samfund 1

33855354

Møllevangens Vennekreds 3

33891067

From Street to School 1

33916493

Akaciegårdens Plejehjemsfond 3

33925433

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1

33933185

Chin Bethel Church 1,2

33938276

Støttegruppen Ewiket Lehibret 3

33939434

Den Selvejende institution HospiceVendsyssel 1,2

33969708

Nordjylland Chin Church 1

33972091

Khatamul Anbia Forening 1,2

33976321

Støtteforeningen for "Hospice     Kolding" i Sdr. Stenderup 3

33985339

Trianglen 1

33993684

Holy Spirit Missionary Church 1,2

33993692

Centerkirken i Hirtshals 1,2

34007349

Langebæk Alliancen 3

34018618

Holbæk Baptistmenighed 1,2

34027609

MinVenKatten 1

34029644

DDS Baunehøj Gruppe 3

34040443

Dansk Tyrkisk Kulturforening 1

34123195

Den Etiopiske-Ortodokse Tewahedo  Kirke i Danmark 1,2

34136327

Fyns Valgmenighed 1,2

34137021

Selskab for Bibelsk Arkæologi 1

34196591

BEVICA FONDEN 3

34203083

FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA 1

34363978

Nørremarkens venner 3

34391548

IOF Skoleforening 3

34400792

Skovgårdens Venner 3

34419612

Den Selvej Institution Esbernhus 3

34426244

Odense Vineyard 1,2

34428948

Regensianersamfundet 1

34438781

Periamma 1

34440417

Løkkefonden 1

34448949

Triumphant Family International Church

34453500

BORK HAVN FONDEN 3

34486018

Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet 1,2

34508941

Hasene Danmark 1,2

34509263

De små glæder 3

34511675

Tyrkisk Islamisk Kulturforening   (TIKF) - Selimiye Moske 1

34540381

Sønderborg og Omegns Kattelaug 1

34540489

TrygFondens Familiehus 1,2

34540535

MADINA-TUL-ILM Education Center 1

34544298

Røde Kors Roskilde 3

34552576

Louisiana Museum of Modern Art 1

34554293

Projekt Hjemløs 1

34558825

Vendsyssel Frimenighed 1,2

34561265

Vennekredsen 3

34562067

Den Selvejende Institution Hospice Djursland 1

34612315

Asserbo Golf Club 1

34628858

Skole og Sundhedsprojekt Gambia - SOS Gambia 1

34632014

Herning Bykirke 1,2

34632901

Lemvig Bykirke 1,2

34634459

Vallø Golfklub 1

34635846

Selskabet for Dansk Teaterhistorie 3

34640092

Maternity Foundation / Fondet 1

34640122

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 1,2

34641536

Poesiens 1

34644799

Holstebro Menighedspleje 3

34652554

Islamisk Center Vest 1,2

34660212

Svendborg Håndboldklub 3

34661421

Trossamfundet Saiva Tamil Kultur  & Informationscenter 1

34661553

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha 1,2

34663432

Den Norske Forening av 1863 3

34666237

FANT - For A New Tomorrow 1

34668310

Nepal 2010 1,2

34668337

Frimenigheden Broen 1,2

34668361

Mercy Ships - Danmark 1,2

34668930

Den Selvejende Institution Hospice Søholm 3

34669120

Frimurerlogen Pax Interna 3

34682410

Hvidb.-Lyngs-Jegindø Menighedsråd 3

34682445

Fulton Fonden 1

34683395

Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha 1,2

34684413

Rescue Team 1,2

34744866

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro S/I 1

34745099

Gadens børn 1,2

34748446

Hillsong Denmark 1,2

34752826

Land Of Hope 1

34753342

Borgerkirken 1,2

34773122

BROEN Danmark 1

34775184

Hjernerystelsesforeningen 1

34784418

Skovgaardens Venner 3

34827613

Bykirken i Vejle 1,2

34905517

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel 1,2

35088415

Sozziparken v/søstrene Sozzis kultur og fritidsfond 3

35104984

Værebro Golfklub 1

35119418

Bykirken 1,2

35148086

RISING HOPE 3

35154590

Den rumænsk ortodokse menighed i Herning 1

35163336

Friends of the AnneGrethe Schools 1

35172386

Den Selvejende Institution Solhjem 1

35173285

Øsal Ling - Lysets Have 1

35175822

Calvary Mission Church 1,2

35194398

QURTUBAH 1

35202102

Børne Hjernecancer Foreningen 1,2

35231528

Diabetesforeningen "Danish Diabetes Association" 1,2

35263144

Bridgefonden 1

35276319

Missionskirken 1,2

35297227

S/I Gudenå Hospice 1

35312749

Dronninglund Golfklub 1

35317996

Bykirken i Favrskov 1,2

35318798

Team Rynkeby Fonden 1

35326529

Dansk Velgørenheds Halvmåne 1

35353194

Dansk Nefrologisk Selskab 3

35366784

fiq-child-aid.org 1

35367586

Aglow International Danmark 1,2

35388753

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

35422765

Blommenslyst Golfklub af 2014 1

35422811

Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust 1,2

35427996

Immanuel Chin Church, Rønne 1,2

35428682

Foreningen Fundamentet 1,2

35452826

UNHCR FN´s Flygtningeorganisation 1,2

35555153

Julehjælpen.dk 1

35559892

Monument og mindepark for Jyllandsslaget d. 31.05.1916. 1

35561862

Agape Indien Danmark 1,2

35563032

Den Jyske Operas Venner 3

35574123

Intact Denmark 1,2

35576711

Den Flyvehistoriske Fond 3

35609733

SMILFONDEN 1

35662464

FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE 1

35689990

Foreningen Cykling uden alder 1

35705201

Home Start familiekontakt - Kolding Afdeling 3

35705961

Gode Penge 1

35777407

C&C Hjælpeprogrammer 1

35778985

Plastic Change 1

35779809

Dansk Glaukom Forening 3

35894918

4 Maj Kollegiet i Aalborg 1

35913807

BørneLungeFonden 1

35926941

GROW FOR IT 1,2

35957847

Fonden Morgencafé for Hjemløse 1

36007931

Børnebasketfonden 1

36049081

FONDEN HUMAN PRACTICE FOUNDATION 1,2

36079010

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 1

36095474

Vojens Nagapoosani Amman Temple 1,2

36103515

Frikirken, Sorø 1,2

36139323

Bevar Ukraine 1

36146125

Valgmenigheden Church of Love 1,2

36174951

OvaCure 1,2

36202513

Pinsekirken 1,2

36205997

Haven Aarhus 1,2

36220848

Den Rumænske Ortodokse Menighed 1,2

36220872

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Odense 1

36227044

Guan Yin Citta Buddhism Kultur Forening 1,2

36248645

Aarhus Zonta 3

36283424

Tullebølle Centeret Vennekreds 3

36318430

MMCC Global 1

36366729

Den Hellige Bispemartyr Klement afRoms Kirke - Den Russisk OrtodokseKirke udenfor Rusland 1

36371439

Mejerifolk uden Grænser 1

36493003

COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN 1

36502991

DEN DANSKE NATURFOND 1,2

36569514

Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet 1

36573406

Fanconi Anæmi Danmark 1

36590270

Koinonia Aalborg 1

36615559

Harreskovens Blótgilde 1,2

36645814

Hellebro 1

36662417

Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg 1

36693487

Forening for Boghaandværk 3

36850728

Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole 1

36942576

Bestseller Foundation fond 2

36980214

Folkekirkens Nødhjælp 1,2

36995947

Orangutang Fonden 1,2

37009806

Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 1,2

37155322

Kattehjælpen Aabenraa 1

37355542

Vestfyns Hjemstavnsforening 3

37360791

Growing Trees Network Foundation  S/I 1

37374490

Hjerte for Afrika 1

37565261

Poul Breinholt ogm hustru og Th.  Dahl og hustrus konfirmationsfond 3

37719242

Against Malaria Foundation Germany 1

37749087

Klostergårdens Plejehjemsfond 3

37768715

Baptistkirken i Odense 1,2

37825093

Hjælp syge børn 1

37836532

Danmarks Busmuseum Fond 1

37896314

KLF, Kirke & Medier 1,2

37985805

Lai Baptist Church 1,2

38031066

Forfatteren Leif Hasles Fond 3

38075411

Middelfart Museum 3

38087614

Keren Hayesod, Danmark - Den Danske Israelindsamling 1,2

38117416

Askov Højskole 1

38174886

Skyggebørn 1

38205277

Thin Blue Line Denmark 1

38234927

Organdonation - ja tak 1

38251538

Kirke på vej Danmark 1

38347713

Mølleåens Golf Klub 1

38358960

Fonden Danmarks Jernbanemuseum 3

38450727

Tysingehave Pleje- og Dagcenter 3

38548735

Outrup Fonden 1

38551914

Vejle Golf Club 1

38592823

Alletiders støtteforening 1

38781006

Chin Emmanuel Chruch 1

38799606

With a Little Help 1

38845470

Foreningen Vordingborg Festuge 1

38883410

Julemærkefonden 1,2

38968157

Sydhavsøernes KatteSOS 1

38996355

Den Almennyttige Fond Dansk Europamission 1,2

39032228

Aulum Kirkekasse v/Aulum Menighedsråd 3

39057077

Foreningen for støtte til Kanafanis børnefond 3

39084686

Aarhus Vineyard 1,2

39091542

Jens Smeds Oceanografiske Fond 3

39115794

Døvefonden 3

39122715

Foreningen Roskilde Festival 1

39132869

For Lige Vilkår 1

39156040

Museum Odense S/I 1

39175193

CoolUnite Fonden 1

39196670

ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp 1

39510472

Gertrud og Aksel Rosens Fond 3

39584220

Tullebøllehallens Venner 3

39681528

Baptistkirken Sindal 1,2

39695227

Det Kærlige Måltid S/I 1

39727773

Veteranfonden 1

39799928

ARoS Aarhus Kunstmuseum 1,3

39811693

Patient In Focus 1,2

39881012

Moesgård Museum 1

39894777

Støtteforeningen Lübker Friends 1,2

40011218

DGI 1

40018808

MATU BAPTIST CHURCH 1,2

40116834

Skuespiller Pauli Rybergs fond 3

40148981

Fonden Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister 3

40159142

Lübker Golf Klub 1

40248919

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 1,2

40249001

Turning Tables Danmark 1,2

40356061

Foreningen 5 Skoler 1

40415793

Ordenssamfundet Jesuitterne i Danmark 1,2

40482512

Zoologisk Have i København 1,2

40511210

Pinsekirken Svendborg 1,2

40751017

Købnerkirken 1,2

40771182

Global Hope Denmark 1

40777148

Øjenlæge Else Bruntses Fond 3

40781218

Wwf Verdensnaturfonden 1,2

40812318

Sæby Baptistkirke 1,2

40816917

Pinsekirken Bornholm 1,2

40868410

Nordvestjysk Golfklub 1

40884254

Birkhave-Fonden 3

40955089

Fonden Det Nytter 1

40959416

Korsør Golf Klub 1

40991549

Stille Stunder 1,2

41105860

Tullebølle Borgerforening 3

41418893

Liselund Højskole S/I 1

41507497

Thurøhus venner 3

41508922

Kvaglund Kirkes  Menighedsfællesskab 1,2

41577398

Repatriate the Children - Denmark 1,2

41628014

Muskelsvindfonden 1

41634642

S/I Street Care 1

41636173

The Health Watchers Association 1

41672870

Svend Haubergs Samling Selvejende Fond 3

41919469

Fonden for kulturelle og sociale  formål i Aunslev og Bovense kirkesogne 3

41981881

Act for Life 1

41991119

4 Maj Kollegiet i Aarhus 3

42061611

Gigtforeningen 1,2

42147028

Foreningen af Kristne Friskoler 1

42430943

Den lægefaglige Tænketank ATLAS 1

42490903

Giv Effektivt 1,2

42639842

Holch Povlsen Foundation Fond 1,2

42647489

Mission10forty 1,2

42706523

Marzetta's Fond 3

42727075

Thaikirken København 1,2

42824534

Den Danske UNICEF Fond 1

42837113

Frikirken 1,2

42889016

Lyngby Baptistmenighed 1,2

43058916

Thorsted Frimenighed 1,2

43071947

Mission Uden Grænser Danmark 1,2

43110438

Tage Nørgaard og Ulrik Nørgaards  Fond 3

43237314

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3

43279920

FONDEN LIV OG PAUL WARNEKÆRS MINDELEGAT 3

43303813

Søllerød Golfklub 1

43304712

De Kære Dyrs Forening for Familie Dyr 3

43414542

SVEND ERIKSSONS FOND TIL BEVARELSEAF TRUEDE DYREARTER 3

43417312

Frelsens Hær 1,2

43481010

Karmelkirkens Baptistmenighed 1,2

43609297

Fonden fra familien Schmidt, "Kongehuset" Gejsing 3

43899414

Luthersk Missions Højskole 1,3

44132818

Mission Afrika 1,2

44301318

Parasport Danmark 1

44752719

Stevns Valgmenighed 1,2

44810328

Holstebro Kunstmuseum 3

45015416

BETHANIAKIRKEN 1,2

45094316

Vendsyssels Historiske Museum 1

45182312

Hjørring Baptistkirke 1,2

45299716

Fiskeri-& Søfartsmuseet 1

45455319

Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

45639614

Bøvling Valgmenighed 1,2

45942619

Rudolf Steiner-Skolen 3

46014812

Århus Baptistmenighed 1,2

46047117

Den Danske Israelsmission 1,2

46071611

Det Danske Spejderkorps 1,2

46093828

Forælder Fonden 1

46698711

Holstebro Pinsekirke 1,2

46945018

Frikirken Salem 1,2

46983254

Aalborg Zoologiske Have 1

47218268

Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg - selvejende institution 1

47337828

Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus 3

47340810

Den Selvejende Institution Noah 1,2

47387868

Den Selvejende Institution Nordjyllands Frikirke 1,2

48380719

Københavns Valgmenighed 1,2

48612016

Cystisk Fibrose Foreningen 1,2

49649118

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

49661517

Danish International Adoption S/I 1

49737017

Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

49912714

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1

51027116

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

51054512

Frederikshavn Ishockey Klub 1

51227611

Ringkøbing-Skjern Museum 1

51831357

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyklub 3

51885511

Ubberup Valgmenighed 1,2

52025214

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

52446414

Baptistmenigheden i Viborg 1

52771617

Bovlund Frimenighed v/Ole Petersen 1,2

52868718

Skive Golfklub 1

53035728

Danes Worldwide 1

53060811

Copenhagen International School 1

53252915

EJENDOMSFONDEN MÆNDENES HJEM 3

53276318

Metodistkirkens Sociale Arbejde Centralmissionen 1,2

53361919

Dansk Kvindesamfund 1

53370616

Foreningen Grønlandske Børn 1,2

53438911

Det Nationale Åndelige Råd for Baha'ierne i Danmark 1,2

53439012

Dansk Veteranbil Klub 3

53439713

Dansk Jernbane-Klub 1

53551319

Dansk Bibel-Institut 1,2

53581714

Baptistkirken i Saltum og Ingstrup 1

54003919

Horsens Golfklub 1

54034512

Lærernes Missions Forening 1,2

54354258

Skovlunde Frikirke 1,2

54752415

Dansk Ornitologisk Forening 1,2

55153418

KFUM-Spejderne i Danmark 1

55256616

Svenska Gustafskyrkan 1,2

55269815

Dansk Handicap Forbund 1,2

55335028

Astma-Allergi Danmark 1,2

55559015

Frederikshavn Kirkecenter 1,2

55582718

Børnenes Kontor 1

55585512

FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK 1,2

55627312

ASKOVFONDEN 1

55629013

Kræftens Bekæmpelse 1,2

55666210

Industrimuseet 1

55744114

Grænseforeningen 1

55748810

Lev 1,2

55798516

Designmuseum Danmark 1

55842612

Vestfyns Golfklub 1

55868719

Brønderslev Golfklub 1

55876118

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

56036717

Brovst Baptistkirke 1,2

56170219

Missionsfonden af 4/5 1964 1,2

56227318

Oure Baptistmenighed v/J Rasmussen 1,2

56438416

Sofiefonden 3

56490612

Dyrefondet 1

56776915

Landsforeningen Lænken 3

56787011

Foreningen Hestens Værn 3

56852417

Grundtvigsk Forum 1

56880410

Det Udenrigspolitiske Selskab 1

57033215

Helsingør Golfklub 1

57101512

Ryslinge Valgmenighed 1,2

57415428

Epilepsiforeningen 1,2

57567813

Viborg Golfklub 1

57661313

Dansk Armeniermission 1,2

57933828

Aalborg Citykirke 1,2

57953918

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

58185728

Sex & Samfund 1,2

58202118

Brande Baptistkirke 1,2

58247618

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I 1

58333816

Michael Skolen 1

58389617

Strandvejskirken 1,2

58401617

Sct Knuds Golfklub 1

58850713

Sdr Nærå Valgmenighed 1,2

58986917

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1,2

59174916

P. Carl Petersens Kollegium 1

59264710

Nyreforeningen 1,2

59417428

Roskilde Baptistkirke 1,2

59452517

Sjølundkirken 1,2

59576410

Ubberup Højskole 1

60178518

Ny Carlsberg Glyptotek 1

60203911

Næstved Bykirke 1,2

60468818

Dansk Børnefond 1,2

60697612

Mariagerfjord Frikirke 1,2

60786615

Blå Kors Danmark 1,2

60804214

Danmarks Naturfredningsforening 1,2

61032312

Høreforeningen 1,2

61308210

Landsforeningen Husdyrenes Vel Fyn 1

61474315

Odense Valgmenighed 1,2

61692711

Metodistkirken i Danmark 1,2

61709711

Svendborg Golf Klub 1

61853413

Baptistkirken Bornholm 1,2

61958215

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

61987916

Baptistkirken Pandrup 1,2

62044128

Rebild Efterskole 1

62239212

Gyttegård Golfklub 1

62446013

Højskolen for Bevidsthedsudvikling 1

62496517

Dansk Sejlunion 1

62513217

N Zahles Skole 3

62572019

Fonden Den danske Diakonissestiftelse 1,2

62614617

KFUM og KFUK i Danmark 1,2

62647728

Vartov Valgmenighed 1,2

62756616

Baptistkirken i Danmark 1,2

62905115

Det Danske Bibelselskab 1,2

62929219

De grønne pigespejdere 1

63141712

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1

63407216

Red Barnet 1,2

63457817

PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital  for Polio- og Ulykkespatienter) 1,2

63581011

Herberget Himmelekspressen 3

63789712

Golfklubben Hvide Klit/Klubhus 1

63789917

Gilleleje Golfklub 1

63972118

Promissio 1,2

64037919

Fonden Ensomme Gamles Værn 3

64050028

DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM 1,2

64201115

Luthersk Mission Kbh Afd 1,2

64328018

Ribe Golf Klub 1

64509918

M/S Museet for Søfart 1

64723413

Filadelfia 3

64804928

Vraa Baptistmenighed 1,2

65142228

Københavns Golf Klub 1

65219115

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

65219328

Indenlandsk Sømandsmission 1,2

65242710

Vanførefonden 3

65301210

Fjelsø Friskole 1

65694611

Den Selvejende Institution Inges Kattehjem 1

66381617

Dansk Forening for Rosport 1

66740013

Siri Guru Singh Sabha Copenhagen 1

66741710

Evangelisk Frikirke Danmark 1,2

66741915

Frikirken i Aabenraa- Evangelisk  Frikirke Danmark 1,2

67050010

Rødding Frimenighed 1,2,3

67105419

Brødremenighedens Danske Mission 1,2

67300114

Esbjerg Havne-Service S/I 1

67791819

Den Katolske Kirke i Danmark - Ansgarstiftelsen 1,2

67811011

Frikirken Vestsjælland 1,2

67947312

Kolding Golf Club 1

68004713

Ågård Efterskole 1

68102413

APOSTOLSK KIRKE I DANMARK 1,2

68202116

Den Russisk-ortodokse Aleksander  Nevsky Kirke anerkendt trossamfund, anerkendt ved kgl.   resolution af 13.3.1915 1

68750113

Tylstrup Frikirke 1,2

68915716

Vallekilde Valgmenighed 1,2

69094813

Den Reformerte Menighed 1,2

69182313

Bork Festival 1

69289916

Lokalhistorisk Arkiv og Forening  i Allerød Kommune Lafak 3

69386512

Folkeuniversitetet i Århus 1

69503314

Køge Golf Klub 1

69735118

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur 1,2

69838316

Øjenforeningen Værn om Synet 1,2

70017911

Projekt Kirke 1,2

70019612

Thy Pinsekirke 1,2

70102013

Sønderborg Golfklub 1

70436914

Citykirken Aarhus 1,2

70546310

Norddjurslands Valgmenighed 1,2

70770911

Frederikshavn Baptistkirke 1,2

71135217

Landbrugets Kulturfond. 3

72470915

Vesterbølle Efterskole 1

72860713

Grenaa Golfklub 1

72867211

Arbejdermuseet med  Arbejderbevægelsens Bibliotek og  Arkiv 1

72988515

Fonden Mødrehjælpen 1,2

72989228

Nordsøen Oceanarium 1

73945828

Grenaa Frikirke 1,2

74303528

Fonden Gotvedinstituttet 1

75318219

Givskud Zoo ZOOTOPIA S/I (Løveparken) 1,2,3

75420854

Sønderskovhjemmet 3

75770219

Silkeborg Baptistmenighed 1,2

76055211

Jehovas Vidners Rigssalsforening- Danmark 1,2

76294410

Parkinsonforeningen 1,2

76317011

Islams Ahmadiyya Bevægelse Bik 1,2

76824215

Modersmål-Selskabet 3

76843716

Foreningen Dansk Skoleskak 1

77551417

Egnssamlingen Lokalhistorisk Museum og Arkiv 3

77823115

Foreningen Ungdom Med Opgave 1,2

78492813

Juelsminde Golfklub 1

78920610

Verdens Skove 1,2

79005312

Fonden Krisecentret Røntofte 3

79075914

Ulandshjælp Fra Folk Til Folk - Humana People To People 1

79348619

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

80489919

Blåkildekirken Maran-Ata Menigheden 1,2

80968515

Fonden Missionen Blandt Hjemløse 1

81032211

Roskilde Golfklub 1

81414211

Pindstrup Fonden 1

81935319

Psoriasisforeningen 1,2

82330410

Frederiksbergmuseerne 3

82388117

Norea Radio Danmark 1,2

82688919

Youth For Christ Danmark 1,2

82883711

Kirkens Korshær 1,2

83209313

VedvarendeEnergi 1,2

83246359

Svendborg Museum 1

83767510

Kvindernes U-landsudvalg -KULU 1

83806710

Randers Golf Klub 1

83835168

Kirkeby Idrætsforening 3

84173312

Kalundborg Golf Klub 1

84414913

Landsforeningen Autisme 1

84581453

Møgeltønder Forsamlingshus 3

84720410

Danmarks Filatelist Forbund 1

84873810

Aktion Børnehjælp 1,2

85031619

Vesterkirken 1,2

85603116

Holbæk Golfklub 1

85637428

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

85896318

Herlufsholm Skole og Gods S/I 1

86327015

ImpactChurch 1,2

86362112

Haderslev Golfklub 1

86717255

Selvejende Institution Betesda 1,2

86774615

Den Danske Billard Union 1

88136411

Oxfam IBIS 1,2

88615913

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

88676513

Holstebro Golfklub 1

88756711

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

89030811

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

89105919

Dansk-Jødisk Venskab 1,2

89198313

Foreningen Greenpeace-Danmark 3

89641616

Blindefonden - Fonden for Aktive  Blinde 3

89720516

Hedemølle Efterskole 1

91631555

Ys Men Internationa Reio Danmark

97660050

Kirsten Kjærs Fond 3