Dette skema viser en oversigt over fradrag for løbende ydelser:

Ydelse til:

Ensidigt påtagne løbende ydelser

Gensidigt påtagne løbende ydelser aftalt før 1. juli 1999.

Foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund og frimenigheder godkendt efter LL § 12, stk. 3.

Begrænset fradragsret efter LL § 12, stk. 2.

Det vil sige fradrag for højst 15 pct. af yderens indkomst. Dog altid fradrag for op til 15.000 kr. pr. år.

Fuld fradragsret.

Personer

Ingen fradragsret bortset fra fribolig.

Fuld fradragsret.

Livsarvinger

Ingen fradragsret.

Fuld fradragsret.

Børnebørn under 18 år

Ingen fradragsret, bortset fra fribolig ved forældres død.

Dog højst værdi på 3000 kr. pr. barnebarn årligt

Fuld fradragsret.

Foreninger, der ikke er godkendt efter LL § 12, stk. 3.

Ingen fradragsret.

Fuld fradragsret.

Selvejende institutioner mv. stiftet eller behersket af familien.                               

Ingen fradragsret.

Ingen fradragsret.