åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder: