åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er en række indtægter og andre økonomiske fordele, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Se SL § 5 og C.A.1.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.3 om de enkelte skattefri indkomstkomponenter i SL § 5.