Indhold

Dette afsnit beskriver en række fælles beskatningsregler, der gælder for både telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse. Først beskrives reglerne, når den selvstændige har flere telefoner, computere og/eller datakommunikationsforbindelser. Dernæst omtales reglerne for medarbejdende ægtefæller og endelig nævnes kort de regler, der gælder, hvis ægtefællen til den selvstændige er lønansat i virksomheden.

Afsnittet indeholder: