åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af den selvstændigt erhvervsdrivendes private andel af virksomhedens varer og øvrige forbrugsudgifter, private kørsel i salgsbiler samt fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse.

Afsnittet indeholder:

  • Privat forbrug af virksomhedens varer og privat andel af øvrige forbrugsomkostninger (C.C.2.1.4.1)
  • Vejledende mindstesatser for værdiansættelse af privat forbrug af virksomhedens forskellige varegrupper (C.C.2.1.4.2)
  • Privat kørsel i salgsbiler (C.C.2.1.4.3)
  • Fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse (C.C.2.1.4.4).