Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af fri datakommunikationsforbindelse, som den selvstændigt erhvervsdrivende har til rådighed for privat brug. Først omtales reglen, og derefter hvad man konkret forstår ved en datakommunikationsforbindelse, som er omfattet af reglerne om skattefrihed/beskatning af fri datakommunikationsforbindelse.

Afsnittet indeholder: