Mineralolieprodukter

Ved mineralolieprodukter forstås i hovedsagen energikilder udvundet fra råolie. Mineralolieprodukter anvendes i princippet enten som motorbrændstof eller som brændsel.

Mineralolieafgiftsloven indeholder produkterne gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, benzin, gas, karburatorvæske, smøreolie, bioolier og metanol. Andre varer, der anvendes om motorbrændstof eller som brændsel, kan være omfattet af afgiftspligten. Se MINAL § 1.