Indhold

Dette afsnit handler om processen og sagsgangen vedrørende Advance Pricing Arrangements (APA).

Afsnittet handler om:

Se også

OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel IV

Når koncerner og skattemyndigheder har indgået en APA, er der typisk indskrevet kritiske forudsætninger i aftalen. Sådanne kritiske forudsætninger kan være bristet som følge af COVID-19 pandemien, hvorved aftalen måske falder bort eller skal genforhandles. Det kan også forekomme, at omstændighederne hos de kontrollerede selskaber gør det umuligt at opretholde den APA der er indgået. APA’er er forsat gældende for COVID-19 år, og det kan altså ikke automatisk lægges til grund, at forudsætningerne for en APA er bristede, eller at prisfastsættelsen ifølge APA’en kan tilsidesættes - hverken af skatteyder eller af skattemyndighederne. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel IV under følgende underoverskrifter:

    • What impact does COVID-19 have on existing APAs?
    • What impact does COVID-19 have on APAs under negotiation?