Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Hvad forstås ved transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.15.1).
  • Hvordan ophæves transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.15.2).
  • Advance Pricing Arrangements (C.D.11.15.3).
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.D.11.15.4).

Se også

Se også C.D.11.2.1.1 om armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines.