åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Hvad anses for et immaterielt aktiv i OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.6.1)
  • Hvordan behandles funktioner, aktiver og risici i forhold til immaterielle aktiver (C.D.11.6.2)
  • Hvordan fastsættes priser og vilkår for immaterielle aktiver (C.D.11.6.3)
  • Hvordan værdiansættes immaterielle aktiver (C.D.11.6.4)
  • Immaterielle aktiver, hvor værdien er usikker på transaktionstidspunktet (C.D.11.6.5)
  • Immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte (C.D.11.6.6)
  • Brug af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller serviceydelser (C.D.11.6.7)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.D.11.6.8)

Kapitel VI i OECD's Transfer Pricing Guidelines indeholder specifik vejledning til håndteringen af immaterielle aktiver, som supplerer de øvrige kapitler i TPG. Der er i TPG 6.3-6.4 indsat en specifik henvisning til den generelle vejledning i kapitel I-III, samt særligt til sammenlignelighedsanalysen, hvorefter forbindelserne mellem parterne skal fastlægges inden priser og vilkår vurderes.