Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle opgørelses- og afregningsregler (E.A.4.5.7.1)
  • Opgørelse af CO2-afgift på mineralolie, kul og gas (E.A.4.5.7.2)
  • Opgørelse af CO2-afgift på ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel (E.A.4.5.7.3).