Regel

For varer, som leveres i kommission eller konsignation, kan der vælges imellem to forskellige leveringstidspunkter. Se ML § 23, stk. 4.

Leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor:

  • leveringen finder sted, eller
  • afregningen med kommissionæren eller konsignataren finder sted.

Hvis den sidste mulighed vælges, må faktura først udstedes ved afregningen.

Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2016.192.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers fradragsret for varer, som spørger havde modtaget i konsignation, indtrådte på tidspunktet for udstedelsen af fakturaer fra konsignanterne eller afregningsbilag til konsignanterne, idet det var aftalt med disse, at afregningstidspunktet skulle anses for det momsmæssige leveringstidspunkt for varerne. Det blev her forudsat, at der ikke forinden var afregnet på anden vis, fx ved udstedelse af kontoudtog.