Indhold

Dette afsnit handler om tidspunktet for momspligtens indtræden. Se ML §§ 23-26.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.2.5 om momspligtens indtræden i forbindelse med leveringer omfattet af de særlige regler om platforme mv., der har virkning fra 1. juli 2021.