Indhold

Afsnittet handler om: 

  • Analyse af økonomisk relevante egenskaber (sammenlignelighedsfaktorer) (C.D.11.3.1)
  • Anerkendelse af den fastlagte faktiske transaktion (C.D.11.3.2)
  • Andre forhold af betydning ved fastsættelse af priser og vilkår (C.D.11.3.3)