åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.2.1.1 Armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 9 i OECD's modeloverenskomst, Transfer Pricing Guidelines og fortolkningen af LL § 2.

Armslængdeprincippet i LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med armslængdeprincippet i artikel 9 i OECD's modeloverenskomst. 

Bemærk, at for faste driftssteder fortolkes LL § 2 i overensstemmelse med artikel 7 i OECD's modeloverenskomst, herunder i overensstemmelse med principperne i OECD's Transfer Pricing Guidelines.

I OECD's modeloverenskomst defineres armslængdeprincippet i artikel 9. Her anføres, at hvis der mellem to kontrollerede foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres handelsmæssige eller økonomiske relationer, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

Retningslinjer for tolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i modeloverenskomstens artikel 9 og dermed også for armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, gives i OECD's Transfer Pricing Guidelines. I OECD's Transfer Pricing Guidelines er beskrevet forskellige situationer, hvor de kontrollerede foretagenders handelsmæssige eller økonomiske relationer kan korrigeres. Som nævnt ovenfor omfatter LL § 2 alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen, hvorfor alle korrektionsmuligheder i OECD's Transfer Pricing Guidelines er omfattet.  

OECD's Transfer Pricing Guidelines (TPG) indeholder følgende kapitler:

 1. Armslængdeprincippet
 2. Transfer pricing-metoder
 3. Sammenlignelighedsanalyse
 4. Administrative forhold i relation til dobbeltbeskatning
 5. Dokumentation
 6. Immaterielle aktiver
 7. Koncerninterne tjenesteydelser
 8. CCA'er
 9. Omstruktureringer
 10. Finansielle transaktioner

Den seneste version af OECD's "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" er udgivet i 2017. 2017 udgaven er hovedsagelig en konsolidering af OECD's "Base erosion and profit shifting" (BEPS) projekt, og indeholder blandt andet:

 • 2015 BEPS Report on Actions 8-10 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation (TPG kap. I, II, VI, VII og VIII)
 • 2015 BEPS Report on Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (TPG kap. V)
 • Opdatering af kap. IX som følge af BEPS rapporterne om Actions 8-10 og 13

Rækkevidden eller betydningen af armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, er ikke ændret ved opdateringen af kapitlerne i OECD's Transfer Pricing Guidelines. Der er i stedet tale om en præcisering og uddybning af armslængdeprincippet og den måde, hvorpå princippet anvendes i praksis.