Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Tema(er)
Objektiv og subjektiv skattepligt for selskaber mv. CFC-beskatning Kapitalfondspartnere Fusioner Sambeskatning Omdannelser Skattefrie omstruktureringer Særlige selskaber Fonde Foreninger Skatteberegning
Hvad er nyt?
 • Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv.
 • ►Der er oprettet et nyt afsnit C.D.2.4.8 om beskæring af fradrag for betalinger til interesseforbundne modtagere i lande på EU’s sortliste over skattely, jf. reglerne i LL § 5 H.
 • Pkt. 4.7 i styresignalet SKM2021.105.SKTST er indarbejdet i afsnit C.D.1.5.1.1 og C.D.1.5.3 (henstand med betaling af exitskat ved overførsel af aktiver til udlandet)
 • Afsnit C.D.4.1 om CFC-beskatning er omskrevet og kapitelinddelingen er ændret som følge af lov nr. 1180 af 8. juni 2021 (implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemstaternes CFC-regler)
 • Et resumé af styresignalet SKM2021.89.SKTST er indarbejdet i afsnit C.D.2.4.7.2.1.7 Definition af hybridt mismatch - dobbelt fradrag.
 • Der er tilføjet et nyt afsnit C.D.2.4.7.4 med et regneeksempel, der illustrerer beregningen af fradragsbeskæring efter reglerne i SEL §§ 8 C - 8 E om hybride mismatch.◄
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.