åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11 Transfer Pricing" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • Armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1)

 • Armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.2)

 • Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner(C.D.11.3)

 • Transfer pricing-metoder (C.D.11.4)

 • Sammenlignelighedsanalyse (C.D.11.5)

 • Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver (C.D.11.6)

 • Armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer (C.D.11.7)

 • Armslængdeprincippet i relation til serviceydelser (C.D.11.8)

 • Armslængdeprincippet i relation til CCA'er (C.D.11.9)

 • Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner (C.D.11.10)

 • Armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder (C.D.11.11)

 • Oplysningspligten efter SKL § 3 B (C.D.11.12)

 • Dokumentations- og rapporteringspligten efter SKL § 3 B (C.D.11.13)

 • Ansættelsesfrist for transfer pricing-sager (C.D.11.14)

 • Hvordan undgås transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.15)

 • Sekundære justeringer og betalingskorrektion (C.D.11.16)