Resumé

Dette afsnit handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Tema(er)
Objektiv og subjektiv skattepligt for selskaber mv. CFC-beskatning Kapitalfondspartnere Fusioner Sambeskatning Omdannelser Skattefrie omstruktureringer Særlige selskaber Fonde Foreninger Skatteberegning
Hvad er nyt?

Underafsnit C.D.6.2.5 om subjektive betingelser for tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver er delt op i to underafsnit. Den tidligere tekst fra C.D.6.2.5 er flyttet til C.D.6.2.5.1. Dommen SKM2018.96.ØLR er sat ind i det nye underafsnit C.D.6.2.5.2 om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.