Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om kuldioxidafgift (CO2-afgift) på visse energiprodukter.

Afsnittet indeholder: