åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.3 Elektricitet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på elektricitet.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.4.3.1)
 • Historik (E.A.4.3.2)
 • Definition: Elektricitet (E.A.4.3.3)
 • Elektricitet omfattet af reglerne (E.A.4.3.4)
 • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.3.5)
 • Afgiftens størrelse og beregning samt elvarmeafgift (E.A.4.3.6)
 • Opgørelse og afregning (E.A.4.3.7)
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.3.8)
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen) (E.A.4.3.9)
 • Datahub, indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben og verifikation af særlige afgiftsforhold mv. (E.A.4.3.10)
 • Kontrol- og straffebestemmelser (E.A.4.3.11)