Afsnittet handler om foreningers mv. registrering i virksomhedsregistret.

Se også

Se også afsnit A.B.2.1 om generelt om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter.

Registrering af foreninger

Der findes ikke et egentligt register over alle de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Mange foreninger mv. vil dog være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister hos Erhvervsstyrelsen.

En forening mv., der ikke har selvangivelsespligt eller anden afgifts- eller oplysningspligt i forhold til det offentlige, har ikke pligt til at lade sig registrere i virksomhedsregistret. Foreningen kan dog vælge at lade sig registrere som en frivillig forening, hvis foreningen mv. skal bruge et CVR-nummer, så den kan oprette en bankkonto i foreningens navn og dermed ikke være nødsaget til at oprette konto i fx kassererens eller en anden persons navn. Registreringen som frivillig forening skal fornys efter en periode, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen - ellers borfalder registreringen og foreningens mv. CVR-nummer. Registreringen forudsætter, at der er tale om en juridisk enhed, men der er ikke taget stilling til foreningens mv. skattepligt. Se LBK nr. 1052 af 16/10/2019 (bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister).

En forening mv. kan ikke lade sig registrere som frivillig forening, hvis foreningen har selvangivelsespligt eller anden afgifts- eller oplysningspligt overfor det offentlige. I den forbindelse skal foreningen mv. lade sig registrere med sine pligter. Foreningen modtager i forlængelse af registreringen et registreringsbevis med et CVR-nummer og andre oplysninger, herunder oplysning om foreningens subjektive skattepligt.

Hvis de registrerede forhold ændrer sig, skal foreningen mv. også registrere disse ændringer. Det gælder også i forbindelse med eventuelt ophør.

Alle registreringer kan ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.