åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8.9 Andre foreninger mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.12 om, hvornår en forening mv. er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.