Indhold

Afsnittet handler om

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.