Indhold

Dette afsnit beskriver de momsregler, der har særlig betydning for byggeri, fx ved nyopførelse, ombygning og modernisering.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om moms ved byggeri (D.A.21.1)
  • Generelle momsregler med særlig betydning for byggeri (D.A.21.2)
  • Byggeri for egen eller fremmed regning ML §§ 4, 6 og 7 (D.A.21.3)
  • Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 4 (D.A.21.4).