Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons
 • Indregistrerede  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons
 • Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser
 • Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms.

Ikke-indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • ikke er indregistreret i forhandlerens/virksomhedens navn
 • kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Ved anvendelsen af disse motorkøretøjer er der altså ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag. Se ML § 5, stk. 1.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fuldt fradrag for moms af indkøbet af  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons. Se ML § 41, stk. 1.

Drift

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostningerne i henhold til ML § 37.

Salg

Ved salg af vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt betalte registreringsafgift. Årsagen er, at den endeligt betalte registreringsafgift (og ikke depositummet, som blev foreløbigt fastsat på faktureringstidspunktet), må anses for den udgift, som virksomheden har afholdt på køberens vegne.

Indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons

Den momsmæssige behandling af indregistrerede  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, afhænger af, hvorvidt motorkøretøjerne kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer, eller om motorkøretøjerne også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål.

Når  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som
 • kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering mod vederlag efter ML § 5, stk. 1.

Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne. Se ML § 37.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne i henhold til ML § 37. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Når  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, som er indregistreret i forhandlerens/virksomhedens navn, skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt motorkøretøjerne udelukkende anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer er der nemlig foretaget en udtagning efter ML § 5, stk. 1.

Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål. Se ML § 5, stk. 2.

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til ML § 28, stk. 1.

Ved et efterfølgende salg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser

Når indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer, og som
 • udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer,

efterfølgende udtages til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal der betales moms efter ML § 5, stk. 1, jf. ML § 28, stk. 1.

Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål. Se ML § 5, stk. 2.

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms efter ML § 28, stk. 1.

Hvis udtagningen er sket til udelukkende ikke-fradragsberettigede formål, skal der ikke betales yderligere moms ved et efterfølgende videresalg af vare- og lastmotorkøretøjet over 3 tons, der har været anvendt som demonstrationskøretøj. Se ML § 13, stk. 2.

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms

Hvis vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons er købt uden tilfaktureret moms, skal der ikke betales moms efter ML § 5, stk. 1 og 2. Forklaringen er, at udtagningen ikke sidestilles med levering mod vederlag, eftersom der ikke er opnået fuldt eller delvist fradrag ved købet.

Forhandleren har fuldt fradrag for moms af driftsomkostninger efter ML § 37, hvis de pågældende motorkøretøjer kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer.

Ved videresalg af  vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons købt uden tilfaktureret moms kan brugtmomsordningen i visse tilfælde anvendes. Se afsnit D.A.18.3. Hvis brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af det fulde vederlag inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.