Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede personmotorkøretøjer
 • Indregistrerede personmotorkøretøjer
 • Personmotorkøretøjer der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn
 • Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål
 • Personmotorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørsel
 • Personmotorkøretøjer indkøbt uden tilfaktureret moms.

Se også

Se afsnit D.A.22.4 for en definition af begrebet "personmotorkøretøjer".

Ikke-indregistrerede personmotorkøretøjer

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • ikke er indregistreret i forhandlerens navn, og som
 • kun anvendes til den registrerede virksomheds formål,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Ved anvendelsen af personmotorkøretøjerne er der ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2.

Indkøb

Virksomheder, der forhandler personmotorkøretøjer, har (uanset bestemmelsen i ML § 42, stk. 1, nr. 7) fradragsret for moms efter de almindelige regler for personmotorkøretøjer, som indkøbes med henblik på videresalg. Se ML § 42, stk. 6.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved salg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27 og afsnit D.A.22.8. Forhandleren kan vælge at videresælge personmotorkøretøjerne efter reglerne i brugtmomsordningen, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. afsnit D.A.18.5.

Indregistrerede personmotorkøretøjer

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indregistreret i forhandleres navn, og som
 • kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, jf. ML § 42, stk. 6,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstationskøretøj. Ved anvendelsen af disse personmotorkøretøjer er der altså ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 eller 2.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fradragsret for moms af indkøbet af personmotorkøretøjer, som anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved salg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgift. Se ML § 27.

Personmotorkøretøjer der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i køberens navn

Der henvises til SKM2005.160.TSS.

Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål

Personmotorkøretøjer, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • anvendes til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale,
 • anvendes til ikke-fradragsberettigede formål i øvrigt,

skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet personmotorkøretøjerne ved anvendelsen anses for udtaget. Se ML § 5, stk. 1 og 2.

Indkøb

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms. Se ML § 28, stk. 1.

Drift

Forhandleren har ingen fradragsret for moms på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 1, nr. 7.

Salg

Ved videresalg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Personmotorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørsel

Der henvises til SKM2005.160.TSS.

Personmotorkøretøjer indkøbt uden tilfaktureret moms

Den momsmæssige behandling af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, og som samtidig er indkøbt uden tilfaktureret moms, afhænger af, hvorvidt personmotorkøretøjerne kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, eller om personmotorkøretøjerne også anvendes til andre formål.

Når personmotorkøretøjet kun anvendes til den registrerede virksomheds formål

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indkøbt af forhandleren uden tilfaktureret moms, og som
 • indregistreres i forhandlerens navn,

kan holdes uden for forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug til demonstrationskørsel, hvis personmotorkøretøjerne kun anvendes til den registrerede virksomheds formål. Se ML § 42, stk. 6.

Virksomheden har fradragsret for driften af de pågældende personmotorkøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Ved videresalg af personmotorkøretøjerne kan forhandleren i visse tilfælde vælge at anvende brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.3. Hvis brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der ved videresalg betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Når personmotorkøretøjet anvendes til andre formål end den registrerede virksomheds formål

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er købt uden tilfaktureret moms
 • er indregistreres i forhandlerens navn,
 • anvendes til andre formål end den registreringspligtige virksomheds formål, jf. ML § 42, stk. 6,

skal ikke medregnes til virksomhedens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Forklaringen er, at der ikke er opnået fradragsret for moms ved købet af de pågældende personmotorkøretøjer. Se ML § 5, stk. 1 og 2. Dog har forhandleren i disse tilfælde ingen fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjerne. Se ML § 42, stk. 1, nr. 7.

Ved videresalg af de pågældende personmotorkøretøjer skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.