Reglerne om, hvornår der skal betales moms af demonstrationskøretøjer, skal ses i sammenhæng med afsnit D.A.22.11 om udtagning.

Bedømmelsen af, om der skal betales moms af demonstrationskøretøjer, afhænger af:

  • Om demonstrationskøretøjet er et personmotorkøretøj, et vare- eller lastmotorkøretøj med en tilladt totalvægt på max. 3 tons eller et andet motorkøretøj
  • Om der ved den konkrete anvendelse af motorkøretøjet er sket udtagning.

For en beskrivelse af reglerne om investeringsgoder henvises til afsnit D.A.22.11 om udtagning.