Indhold

Dette afsnit handler om den momsmæssige behandling af rustvogne.

Afsnittet indeholder:

  • Fradragsret for moms
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fradragsret for moms

Rustvogne er optaget som personmotorkøretøjer i Centralregisteret for Motorkøretøjer. De er derfor ikke omfattet af ML § 41 (vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton).

En rustvogn er

En rustvogn er derfor ikke omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 7 (personmotorkøretøjer der er indrettet til befordring af højest 9 personer).

Fradragsretten for moms af anskaffelses- og driftsudgifter vedrørende rustvogne skal derfor behandles efter ML §§ 37 og 38. Se SKM2001.39.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelse

SKM2001.39.LSR

Rustvogne er ikke omfattet af reglerne i ML §§ 41 og 42, stk. 1, nr. 7. Der er fradragsret for moms af anskaffelses- og driftsudgifter vedrørende rustvogne efter de almindelige regler i ML §§ 37 og 38.