Se afsnit D.A.10.1.2.2 om salg af motorkøretøjer, der af sælger eller af køber, som ikke er registreret her i landet, eller for disses regning udføres til steder uden for EU. Se ML § 34, stk. 1, nr. 5.