Se afsnit D.A.10.1.1.4 om, at et nyt motorkøretøj, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land, kan leveres momsfrit. Se ML § 34, stk. 1, nr. 2.

Se afsnit A.B.3.3.2 om de særlige faktureringsregler, regler om indsendelse til Skatteforvaltningen af fakturakopier og muligheden for tilbagebetaling af den danske moms i forbindelse med virksomheder og privatpersoners enkeltstående salg af nye transportmidler. Se ML § 53.

Se afsnit D.A.3.2.2 om privatpersoners levering af nye transportmidler til et andet EU-land. Se ML § 3, stk. 2, nr. 1.

Se afsnit A.B.4.2.2.1 og A.B.3.3.3 vedrørende reglerne om EU-salgsangivelse og regnskabsbestemmelser.