Indhold

Dette afsnit beskriver momsreglerne ved erhvervelse og salg af nye motorkøretøjer inden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Nye motorkøretøjer
  • Erhvervelse af nye motorkøretøjer
  • Salg af nye motorkøretøjer.

Definition: Nye motorkøretøjer

For at et motorkøretøj kan anses som "nyt" efter momslovens bestemmelser, skal to betingelser være opfyldt. Se ML § 11, stk. 6, nr. 1.

For det første skal der være tale om motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter med et slagvolumen på over 48 m3 eller en effekt på over 7,2 kW.

For det andet skal en af følgende delbetingelser være opfyldt:

  • leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning

eller

  • motorkøretøjet har kørt maksimalt 6.000 km.

Læs mere herom i afsnit D.A.4.8.2 om erhvervelsesmoms af nye transportmidler.

Erhvervelse af nye motorkøretøjer

Se afsnit D.A.4.8.2, der beskriver, i hvilket omfang der skal betales moms ved erhvervelse af nye motorkøretøjer fra andre EU-lande. Se ML § 11, stk. 1, nr. 2.

Salg af nye motorkøretøjer

Se afsnit D.A.10.1.1.4, der beskriver reglerne for, hvornår nye transportmidler kan leveres momsfrit (med 0-momssats) til erhververe i andre EU-lande. Se ML § 34, stk. 1, nr. 2.

Se afsnit A.B.3.3.2 om de særlige faktureringsregler, regler om indsendelse til Skatteforvaltningen af fakturakopier og muligheden for tilbagebetaling af den danske moms i forbindelse med virksomheder samt privatpersoners enkeltstående salg af nye transportmidler. Se ML § 53.

Se afsnit D.A.3.2.1, der beskriver reglerne om privatpersoners enkeltstående levering af nye transportmidler til et andet EU-land. Se ML § 3, stk. 2, nr. 1.

Se afsnit A.B.4.2.2.1 og A.B.3.3.3 vedrørende reglerne om EU-salgsangivelse og regnskabsbestemmelser.