Regel

En frivillig registrering for udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.

Hvis virksomheden er blevet registreret, inden byggeriet er afsluttet, regnes 2-årsperioden fra det tidspunkt, hvor den første udlejning er begyndt.

Eksempel

Hvis en virksomhed lader sig registrere efter ML § 51 den 1. september år 1, kan den tidligst lade sig afmelde pr. 1. januar år 3.