Dato for udgivelse
12 jun 2012 12:55
SKM-nummer
SKM2012.363.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-78-1687
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fradrag, erstatning, kurstab, driftsrisiko
Resumé

Som følge af Højesteretsdom udsendes genoptagelsesmeddelelse efter sommerferien

Reference(r)

Kursgevinstloven § 3
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.A.2.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.B.3.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.1.3.3.2

Henvisning
Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende, 2012-2 afsnit E.A.2.5

Højesteret har i en dom af 1. juni 2012, jf. SKM2012.353.HR, ændret Østre Landsrets dom af 16. februar 2012, jf. SKM2010.194.ØLR, og underkendt SKATs praksis, hvor rådgivere er nægtet fradrag for erstatning betalt i forbindelse med revisionsmæssig bistand i de "såkaldte" selskabstømmersager.

Højesteret har anset erstatningerne for fradragsberettigede.

Som følge af dommen vil skatteministeriet umiddelbart efter sommerferien udsende en genoptagelsesmeddelelse. Meddelelsen vil indeholde en nærmere vurdering af dommens rækkevidde.