Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige faktura- og regnskabskrav ved anvendelse af brugtmomsordningen.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Det er en betingelse for at anvende brugtmomsordningen, at de særlige faktura- og regnskabskrav overholdes. Hvis kravene ikke er overholdt, skal der betales moms af hele salgsprisen. Se SKM2008.717.HR.