Indhold

Afsnittet handler om bestemmelserne ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for tillægsafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om opgørelse af den afgiftspligtige mængde for tillægsafgiften (E.A.4.2.8.1)
 • Afgrænsning mellem kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede virksomheder (E.A.4.2.8.2)
 • Oversigt over relevante bestemmelser (E.A.4.2.8.3)
 • Kvoteomfattede centrale kraftvarmeværker (E.A.4.2.8.4)
 • Andre kvoteomfattede værker (E.A.4.2.8.5)
 • Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med affald (E.A.4.2.8.6)
 • Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som både fyrer med affald og andre brændsler (E.A.4.2.8.7)
 • Ikke-kvoteomfattede virksomheder med røggaskondensator, og som kun fyrer med affald (E.A.4.2.8.8)
 • Ikke-kvoteomfattede virksomheder med røggaskondensator, som fyrer med affald og andre brændsler (E.A.4.2.8.9)
 • Bortkølet varme og bundfradrag - ikke-kvoteomfattede virksomheder (E.A.4.2.8.10)
 • Virksomhedens eget forbrug af affaldsvarme til procesformål (E.A.4.2.8.11)
 • Opgørelse efter brændværdi (E.A.4.2.8.12)
 • Måling af varme og elektricitet - ikke-kvoteomfattede virksomheder (E.A.4.2.8.13)
 • Røggasmetoden (E.A.4.2.8.14).    

Se også 

Se også afsnit E.A.4.2.9 om energi fra separate forbrændingsenheder til et fælles anlæg