Indhold

Afsnittet handler om bestemmelserne ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for affaldsvarmeafgiften, når afgiftspligtigt affald bruges til produktion af varme.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde (E.A.4.2.7.1)
  • Afgiftsperioden (E.A.4.2.7.2)
  • Affaldsforbrændingsanlæg med flere affaldslinjer m.v. (E.A.4.2.7.3)
  • Oversigt over relevante bestemmelser for fastsættelse af afgiftsgrundlaget (E.A.4.2.7.4)
  • Kun afgiftspligtigt affald indgår i afgiftsgrundlaget (E.A.4.2.7.5)
  • Kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler (E.A.4.2.7.6)
  • Affaldsvarme, som anvendes til procesformål - fradrag i afgiftsgrundlag (E.A.4.2.7.7).