Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.4.2.1)
  • Kulprodukter og affaldsvarme omfattet af reglerne (E.A.4.2.2)
  • Affald omfattet af afgiftspligten (E.A.4.2.3)
  • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.2.4)
  • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.4.2.5)
  • Opgørelse og afregning for kul mv. (E.A.4.2.6)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (affaldsvarmeafgiften) (E.A.4.2.7)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (tillægsafgiften) (E.A.4.2.8)
  • Energi fra separate forbrændingsenheder til et fælles anlæg (E.A.4.2.9)
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.2.10)