åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.1 Mineralolieprodukter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af mineralolieprodukter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.4.1.1)
  • Definition: Mineralolieprodukter (E.A.4.1.2)
  • Mineralolieprodukter omfattet af reglerne (E.A.4.1.3)
  • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.1.4)
  • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.4.1.5)
  • Opgørelse og afregning (E.A.4.1.6)
  • Farvning af gas- og dieselolier og petroleum (E.A.4.1.7)
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.1.8).