åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at tinglysning af ejerskifte af fast ejendom i forbindelse med omdannelse af selskaber mv., omfattes af afgiftsnedsættelsen i TAL § 6a.

Afsnittet handler om: