Indhold

Afsnittet beskriver ejerskifter af fast ejendom i en række specielle situationer.

Afsnittet handler om: