Når et ejerskifte af flere faste ejendomme mellem samme køber og sælger anmeldes til tinglysning, udløser det kun én fast afgift på 1.850 kr., når ejerskifterne anmeldes i én og samme anmeldelse. Se TAL § 7, stk. 2. Skal afgiften beregnes efter reglerne om opgørelse af afgiften i TAL § 4, skal der også betales 0,6 pct. af den samlede ejerskiftesum.

Se afsnit E.B.3.1.2.2 om reglerne for opgørelse af afgiftsgrundlaget efter TAL § 4.